Provincie en gemeenteraden samen op pad

Sybren_kader.pngdinsdag 19 februari 2019

In het debat te Steenwijk tussen Statenleden, betoogde Sybren Stelpstra als Statenlid van de ChristenUnie dat de provincie Overijssel een motiverende rol moet innemen met betrekking tot de energietransitie richting gemeenten. Tot op heden vinden er veel overleggen plaats aan klimaattafels of met bestuurders (wethouders en ambtenaren), maar uiteindelijk beslissen gemeenteraadsleden over de daadwerkelijke in te zetten oplossingen.

Daarom vindt hij het tijd worden dat raadsleden zich bewust worden van de energie- en warmtebehoefte in hun gemeente en een overall beeld krijgen van mogelijke oplossingen. Doordat ze nu allerlei vraagstukken voorgelegd krijgen over zonneparken of windmolens, komen ze volgens Sybren Stelpstra te snel in bestemmingsachtige processen terecht. Hij pleit er voor dat ze eerst het brede kader leren kennen en vandaaruit keuzes maken. Daar waar dat nog niet plaats vindt, heeft volgens hem de provincie de rol om dat te ondersteunen dan wel te versnellen.

« Terug