ChristenUnie Overijssel wil dat blauwe diesel wordt gestimuleerd

blauwe_diesel.jpgwoensdag 14 november 2018

De ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de mogelijkheden om blauwe diesel in te zetten als transitiebrandstof in de periode dat de ontwikkeling van schone energiedragers in het verkeer nog in ontwikkeling is. De blauwe diesel biedt kansen om dat het een circulair product uit afval is en zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot. “De ChristenUnie ziet dat als een quick win, die snel benut kan worden”, aldus statenlid Sybren Stelpstra.

De Overijsselse ChristenUnie constateer dat blauwe diesel met enthousiasme in Friesland is geïntroduceerd. Blauwe diesel is inmiddels bij meer dan 10 benzinestations verkrijgbaar. Ook elders neemt de belangstelling voor blauwe diesel toe. De schone diesel kan juist een periode van transitie naar nieuwe vormen van energie een goede aanvulling zijn om de uitstoot aan CO2  te verminderen. Het nadeel van blauwe diesel is dat het nog duurder dan “gewone” diesel. Dit wordt overigens deels gecompenseerd doordat er minder brandstof per kilometer verbruikt wordt door een efficiëntere verbranding. Sybren Stelpstra wil dat ook in Overijssel aan blauwe diesel een stimulans wordt gegeven. Hij zou graag zien dat het eigen wagenpark van de provincie ook overging op blauwe diesel.

Stelpstra heeft namens de fractie van de ChristenUnie daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Is GS het met ons eens dat blauwe diesel belangrijke voordelen biedt boven gewone diesel?
  2. Zou blauwe diesel, in de optiek van GS, een goed middel kunnen zijn om de mobiliteit te verduurzamen, eventueel als overgangsmaatregel naar volledig emissievrije mobiliteit?
  3. Is GS bereid na te gaan of en hoe blauwe diesel ook beschikbaar gemaakt kan worden aan de pompen in Overijssel? Wat voor maatregelen zijn daarvoor nodig?
  4. Is GS bereid blauwe diesel toe te passen in het eigen wagenpark van de provincie (als tussenstap op weg naar volledig emissievrij)?

PS meer weten over blauwe diesel, klik hier

« Terug