Effecten op politieke beslissingen beter in (het) overleg.

statenzaal.JPGvrijdag 09 november 2018

Allerlei beslissingen in de politiek hebben consequenties op het milieu en het verkrijgen van draagvlak. Een aantal daarvan zijn heel voorspelbaar, neem bijvoorbeeld de aanleg van wegen of spoorlijnen. Dat zelfde geldt ook voor industriegebieden en uitbreiding van het woningenaanbod.
Willen we een meer duurzame samenleving krijgen dan zullen we uitdrukkelijk stil moeten staan bij die consequenties, maar ook van die zaken die minder voor de hand liggen. Dat vereist creatief, ondernemend en duurzaam denken. Elke beslissing kan immers ook een kans zijn om de duurzaamheid en de participatie te vergroten. Vaak is het beter daar vooraf over na te denken dan dit als sluitstuk van een discussie te maken.

Alle reden voor het Statenlid Sybren Stelpstra om bij elk voorstel van Gedeputeerde Staten(GS) een duurzaamheids- en participatieparagraaf te verlangen. Bezint eer gij begint. GS namen in eerste instantie afstand van dit voorstel. Naar hun mening was de duurzaamheid al meermalen terug te vinden, zoals in het onderwerpen van circulaire economie. Volgens Stelpstra was dat dat geen goed voorbeeld, want als het daar al niet in voor zou komen, dan was dat om te schamen. Hij doelde veel meer op andere voorstellen waarin geen keuzes werden gemaakt t.a.v. duurzaamheid en participatie. In enkele gevallen bleef het dan bij : “bij voorkeur” of “zien graag” Volgens het ChristenUnie Statenlid zijn dit te veel half/half uitspraken. Hij verweet de Gedeputeerde van Energie te weinig op te komen voor haar portefeuille, met respect voor haar intenties of denken. Hij betoogde echter dat hij geen gaatje in haar hoofd kon boren om te zien wat ze dacht. Daarom riep hij de gedeputeerde en de andere partijen op, in navolging van wat veel gemeenten doen, hun plannen op het gebied van duurzaamheid en participatie zichtbaar te maken bij elk Statenvoorstel. Dit voorstel werd door de Provinciale Staten aangenomen, met uitzondering van CDA, VVD en PVV.

« Terug