De ChristenUnie wil versnelling Energie Transitie!

zonneparkvrijdag 09 november 2018

De rechter heeft bepaald dat het tempo van de energietransitie om de CO2 uitstoot te verminderen te langzaam gaat. Zo gaan we nooit de gestelde doelen halen. Doelen die in Parijs, Nederland (klimaatdoelstellingen) en in Overijssel zijn bepaald. Overijssel beoogt om in 2023 een doelstelling van 20% reductie te halen. Er moet echter nog zoveel moet gebeuren, dat realisatie daarvan extra stappen vereist. Daarom is er geen tijd is om allerlei ontwikkelingen en besluiten af te wachten en dan pas te gaan reageren. We moeten proactief handelen en voortgang is gewenst. Ook al is het kabinet bezig met de Regionale Energie Strategie is en behoeft dat nog verdere uitwerking, elk moment dat we treuzelen is verloren tijd.

De ChristenUnie heeft er daarom in goede samenwerking met het CDA en D66 voor gekozen een motie in te dienen om te gaan werken aan concrete versnelling en dan wel specifiek voor één bepaalde doelgroep, namelijk huisbezitters of bewoners van bestaande woningen. Vanaf 1 januari 2020 moet elk nieuw gebouwd huis “bijna” energieneutraal gebouwd gaan worden. Bestaande woningen, in veel grotere aantallen, blijven daarin achter. Daar willen de partijen een boost effect aan geven. Wellicht moet dit op natuurlijke momenten gebeuren, zoals bij een verhuizing, vervanging van installaties of verbouwing. Momenten waar men toch al bezig is met plannen en budgetten. Wanneer daar dan een extra stimulans geboden wordt kan dit helpen ook bij bestaande bewoning de bewustwording en de verandering te vergroten.

Natuurlijk zijn er al  regelingen van subsidies en leningen. Daar wordt gelukkig ook ruim gebruik van gemaakt, maar partijen willen graag weten wat daar bovenop inwoners nog meer zal bewegen om stappen eerder of breder te maken. Zij hebben met opzet nagelaten daarvoor concrete maatregelen te noemen, om te voorkomen dat er een soort lekendiscussie ontstaat van wat nu het beste is. Gedeputeerde Staten zijn nu uitgedaagd aan te geven wat het beste zal helpen en welk budget daar voor nodig is. Ze is gevraagd een voorstel voor 1 maart 2019 daartoe aan te leveren.

De ingediende motie heeft een ruime meerderheid in de Provinciale Staten gekregen. Alleen VVD en PVV stemden tegen. Alle andere partijen steunden de motie.

« Terug