ChristenUnie reageert positief kritisch op de begroting van de provincie

geldwoensdag 07 november 2018

Tijdens de begrotingsbehandeling sprak Jan Westert, fractievoorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie, zijn waardering uit voor de begroting van de provincie Overijssel. Maar hij bracht in zijn bijdrage ook enkele punten naar voren die extra aandacht vragen.

De ChristenUnie is voor bestuurlijke vernieuwing.
Een belangrijke maatschappelijke opgave is het bewaken van onze rechtsstaat. Deze wordt bedreigd  door criminaliteit, ondermijning en verkruimeling van de democratie. Dit raakt ook de kwaliteit van het openbaar bestuur. De politiek zal zich meer naar buiten moeten richten en weten wat er in de samenleving leeft.  

Economische groei komt in een ander perspectief te staan.
De economie is booming, een op de vijf bedrijven komt mensen tekort. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen aan bod komt op de arbeidsmarkt. De opleidingseisen worden hoger, en er is nog steeds een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om allerlei redenen. Dit vraagt om een stevige Human Capital Agenda door onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Er moet perspectief zijn voor iedereen. De ChristenUnie heeft samen met het CDA een motie ingediend om het 1000-kansenplan voort te zetten. Dit is een plan waarmee kwetsbaren op de arbeidsmarkt een leerwerktraject kunnen krijgen.

Mobiliteit

Het is vreemd dat we van mensen verlangen om dagelijks van hun huis naar de stedelijke centra vele kilometers verderop te reizen. Ook op dit gebied is regionalisering van belang. Het werk moet dichterbij mensen gebracht worden.

De ChristenUnie wil ook dat verder onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor een spoorlijn tussen Twente en Groningen. Ook hiervoor is een motie ingediend. Openbaar Vervoer moet niet alleen benaderd worden vanuit economische oogpunt (is een lijn wel rendabel), maar ook vanuit vraagstukken van leefbaarheid en bereikbaarheid. Juist hier ligt een rol voor de overheid.

De ChristenUnie wil naar een Kringloopeconomie
De economie is booming, maar groter en meer is geen doel op zichzelf. Het moet meer gaan om kwalitatieve groei. Een economie met aandacht voor de grote maatschappelijke vraagstukken van klimaat, energie en circulariteit. De ChristenUnie zet in op kringloopeconomie en -landbouw. De keten van productie naar consumptie moet korter en dichterbij georganiseerd worden.

Er ontstaan nieuwe sociaal maatschappelijke tegenstellingen.
Jong versus oud, stad-platteland, hoog-laagopgeleid, rijk -arm. Er is sprake van tegenstellingen in onze maatschappij. Die tegenstellingen, in combinatie met toenemende eenzaamheid en eindigende belastbaarheid van vrijwilligers, vragen om een goede sociale kwaliteit in onze provincie. Sociale kwaliteit moet een prominentere plek krijgen in ons beleid. 

« Terug