ChristenUnie Overijssel wil helderheid kansen spoorlijn Twente-Groningen

treindinsdag 06 november 2018

De ChristenUnie Overijssel wil helderheid over de mogelijkheden van de spoorlijn Twente-Groningen, de zgn. Nedersaksenlijn. De spoorverbindingen wordt regelmatig als belangrijk genoemd. Er ligt een rapport over deze lijn. Vanaf Emmen moet er nog een betrekkelijk kort stuk nieuw worden aangelegd. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid en economische kracht voor Noordoost Overijssel vindt de ChristenUnie het de moeite waard om de mogelijkheden te onderzoeken.

De ChristenUnie komt daarom bij de begrotingsbehandeling met een motie, die ook gesteund wordt door het CDA en Groen Links om samen met Drenthe en Groningen te werken aan een gezamenlijke visie op deze spoorverbinding. De ChristenUnie vindt de lijn naast personen vervoer ook van belang voor goederenvervoer en als uitwijkmogelijkheid in de treinverbinding naar het noorden. Het rapport van Witteveen en Bos over de mogelijkheden is positief maar de ChristenUnie wil dat er een nadere toets plaatsvindt en vraagt daarom van het GS om een quick-scan samen met de andere provincies.

« Terug