Uitdaagrecht voor de burger in aantocht?

Topbanner mensen op markt 944x390dinsdag 26 juni 2018

Komt het uitdaagrecht voor de burger er dan toch? Eerder maakte PvdA en ChristenUnie een initiatiefvoorstel over coöperatief bestuur. Er klonk weinig animo bij andere fracties door over dit initiatief. Onderdeel van het initiatief was het zgn. right to challenge, of liever het ‘uitdaagrecht’ voor inwoners en maatschappelijke organisaties om zelf goed initiatieven ter hand te nemen met steun van de overheid.

Bij de laatste Perspectiefnota toonde ook de VVD belangstelling voor dit recht. Zij kwamen met een motie om dit recht handen en voeten te geven in Overijssel. De ChristenUnie is daar blij mee, want we willen deze mogelijkheid graag benutten om coöperatief bestuur vorm te geven.  Dat sluit aan bij onze wens om initiatieven uit de samenleving echt kansen te geven.

De commissaris van de koning gaf aan, dat hij het initiatief graag breder wil trekken in het kader van de nieuwe bestuursstijl en daarover met de Provinciale Staten in gesprek wil. De motie is daarom aangehouden, want als we op een andere wijze tot een betere uitwerking kunnen komen, heeft dat onze voorkeur. Mara we zijn blij dat de VVD in Overijssel dit onderwerp ook belangrijk is gaan vinden en dat op deze manier tot een coöperatief product kunnen komen.

« Terug