ChristenUnie wil elektrificatie spoor Almelo-Mariënberg nu!

dieseltreinmaandag 18 juni 2018

De ChristenUnie wil dat er de spoorlijn Almelo-Mariënberg nu in gang wordt gezet. Het is de partij al langer een doorn in het oog dat er nog dieseltreinen in Overijssel rijden, omdat nog niet alle spoor geëlektrificeerd is. De lijn Almelo-Mariënberg is een lijn, waar de provincie als enige zelfstandig invloed op heeft. Het is tijd om deze spoorlijn te elektrificeren, vindt de Statenfractie van de ChristenUnie.

Bij de behandeling van de P-nota komt  de ChristenUnie met een motie van die strekking. De motie wordt inmiddels breed ondersteund door de fractie van 50Plus, D66, VVD,  CDA, Groen Links, PvdA, SGP en PvdD. Bij de begroting moet gedeputeerde Boerman met een concreet investeringsvoorstel komen, zodat de elektrificatie in 2019 ter hand kan worden genomen. De ChristenUnie verwacht bovendien een positief effect van de geëlektrificeerde verbinding op de Vechtdallijnen, die het toch al buitengewoon goed doen. Bovendien zijn er veelvuldig krachten over de huidige dieseltreinen, die uitvallen of kampen met storing.  Elektrificatie is om meerdere redenen goed, aldus de ChristenUnie. Zo kan Almelo-Mariënberg ook een belangrijke schakel worden in een rechtstreekse spoorverbinding Twente-Groningen.

De ChristenUnie vraagt verder om helderheid over de verbinding Zutphen-Hengelo, ook een dieselverbinding, die aandacht behoeft om alle diesels uit de provincie te krijgen. Daar is overleg met Gelderland voor nodig. De ChristenUnie wil in 2019 weten wat dat overleg heeft opgeleverd.   

« Terug