Stemverklaring roze zaterdag.

regenboogvlagwoensdag 11 april 2018

De ChristenUnie stemt met enige tegenzin tegen de motie om provinciale steun te geven aan de organisatie van de roze zaterdag in 2020. Dat doen we vanwege het gebrek aan overtuiging dat dit festijn (voldoende) bijdraagt aan het noodzakelijke gesprek in de samenleving om de bestaande vooroordelen weg te nemen..

We zijn voorstander van geen onderscheid van mensen op basis van hun geaardheid. Daar is nog een lange weg te gaan, maar dat vraagt om een andere verbindende aanpak. In de commissie hebben we aangegeven, dat het streven naar inclusiviteit beter is dan een exclusieve aanpak. Die aanpak treffen we teveel aan bij de benadering van de roze zaterdag. Dat verklaart onze tegenstem. Gedeputeerde Van Hijum stond in de commissie nog even stil bij de roze kerkdienst, als aanknopingspunt. Dat waardeer ik, maar ik zeg er voor hem ook maar bij dat de diversiteit onder kerkgangers ook redelijk groot is, die vang je niet zo maar. Maar misschien kunnen we vanuit de ChristenUnie op een andere manier rond roze zaterdag een inbreng tot stand brengen, waarbij we iets laten zien dat de problematiek ons niet onberoerd raakt.

Bovendien is er geen verzoek om subsidie. Er ligt geen ordelijke aanvraag en begroting en programma voor. De motie vraagt ook alleen maar om raad en daad, geen geld. Die inzet moet het college ook kunnen plegen op basis van de toezegging van GS om met een bredere regenboogbrief te kunnen komen. Kortom, geen gebrek aan sympathie voor een gelijke behandeling op basis van geaardheid, geen verwachting dat dit roze festijn die gelijke behandeling dichterbij brengt. Het blijft te exclusief. Gelet op het debat in de commissie lijkt de politieke arena nu ook niet echt de plek om verbinding  en inclusie dichterbij te brengen.

« Terug