Duurzame energie langs provinciale wegen

zonnepanelen_langs_wegenvrijdag 09 maart 2018

De ChristenUnie Steunde van harte een motie van GroenLinks in Provinciale Staten om geluidswerende voorzieningen een duurzame energieopwekking te stimuleren. Deze motie sloot aan bij een eerdere motie van de ChristenUnie om wegen veel meer energieneutraal te maken.

Daar wordt door de provincie al aan gewerkt, maar ook daarnaast valt er rond geluidwering en duurzame energie veel te doen.  Zo valt er te denken aan combi’s met zonnepanelen. Zo vraagt de motie ook om onderzoek naar mogelijkheden bij Bathmen, hoewel de ruimte daar beperkt is in verband met de planvorming. We zien dus vooral heil in de oplossing op lange termijn.

Foto: http://www.zonnewal-oostwold.com/het-plan

« Terug