Kwestie Konijnenberg

konijnenbergwoensdag 14 februari 2018

Op uitnodiging van de gemeente Twenterand maakte de ChristenUnie kennis met het bedrijf Konijnenberg foto in Den Ham. Een mooie onderneming dat zorgt voor werkgelegenheid en reuring in het dorp. Vroeger, toen Konijnenberg nog een winkel was, was het gevestigd in de dorpskern van Den Ham maar is inmiddels fors uit het jasje gegroeid. Van detailhandel naar groothandel op het gebied van alles wat je maar kunt bedenken rondom fotografie.

Een grote zaak moest worden gebouwd op een industrieterrein waar het imposante bedrijf nu al zo’n 8 jaar gevestigd is. Sinds 2 jaar zijn ook de nog overgebleven detailhandelsactiviteiten overgebracht naar het industrieterrein en daar knelt de schoen! In de Provinciale omgevingsverordening is de huisregel bepaald: ‘geen detailhandel op industrieterreinen’. Op die manier houden we de stads- en dorpskernen levendig en voorkomen we oneerlijke concurrentie.
Vanuit de ondernemershoek kwam dan ook een verzoek tot handhaving binnen bij de gemeente Twenterand. Die moet nu gaan handhaven terwijl de firma Konijnenberg van onschatbare waarde is voor Den Ham en omstreken. U begrijpt vast het dilemma. Tijdens de commissievergadering hebben we hier aandacht voor gevraagd. Hierbij hebben we de vraag gesteld: Is de huidige regelgeving nog passend bij de manieren van )detail) handel drijven. Immers de verkoop via internet zet hele bedrijfsstructuren op z’n kop.

Regel- en wetgeving is er om eerlijkheid en recht te betrachten maar het moet wel dienstbaar zijn aan de samenleving.
In het geval van Konijnenberg kan de gemeente Twenterand geen uitzonderingsclausule verwerken in een bestemmingsplan daarvoor is de situatie niet specifiek genoeg. Het is wellicht aan de provincie om hier een handreiking in te kunnen doen.

De ChristenUnie is hier een warm pleitbezorger van en gaat er zeker op terug komen tijden de komende vergadering van Provinciale Staten.

Arjan Hof

 

« Terug