Geiten

geitenwoensdag 14 februari 2018

Vanuit Brabant en Gelderland komen er berichten dat het houden van geiten risico’s zou opleveren voor de volksgezondheid. Een verhoogd risico op longaandoeningen heeft deze provincies ertoe gebracht de Geitenbranche op slot te zetten.
Vanuit het rijk werd besloten om een groot landelijk RIVM-onderzoek uit te voeren naar deze risico’s om zo in kaart te brengen of, en zo ja in welke mate er sprake is van een verhoogd risico. Ook in Overijssel bestaan geitenhouderijen die vaak door een familiebedrijf worden gerund en veelal een bloeiende bedrijfstak vormen. De vraag die voorligt is: Lopen omwonenden van zo’n geitenhouderij in Overijssel ook risico?

Tijdens het debat van de afgelopen tijd heeft Gedeputeerde Maij een GGD-onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van de onrust die er blijkbaar heerst. De conclusie is dat er geen urgente of erg afwijkende cijfers te noemen zijn rondom volksgezondheid.
Voor drastische maatregelen, zoals het op slot zetten van de geitenbranche, is geen politieke meerderheid. Ook de ChristenUnie is van mening dat we toch echt eerst moeten weten waarom omwonenden ziek worden en of dit in Overijssel ook daadwerkelijk het geval is.  Het genoemde RIVM-onderzoek zal daarin helderheid verschaffen juist ook als het om Overijssel-specifieke cijfers en statistieken gaat.

Toch kunnen we niet om de onrust heen. Blijkbaar is er ook bij sommige politieke partijen behoefte aan extra controle. De ChristenUnie denkt hier graag en van harte in mee en zal in de komende Statenvergadering initiatieven nemen of steunen die, waar nodig het vertrouwen kunnen herstellen.

Als het om volksgezondheid gaat moet je zorgvuldig handelen!

Arjan Hof

« Terug