Meer aandacht voor praktijkonderwijs in Overijssel

Arie Schoolwoensdag 07 februari 2018

De ChristenUnie heeft de toezegging van gedeputeerde Van Hijum gekregen, dat er in de nieuwe provinciale Human Capital agenda meer aandacht komt voor coaching van jongeren in het praktijkonderwijs. Namens de ChristenUnie vroeg Jan Westert om een heldere toezegging met name waar het gaat om de groep jongeren van 16 tot 18 jaar met het profiel arbeid, die geen beroep kunnen doen op de Participatiewet en waar het onderwijs ook te weinig financiële ruimte voor heeft.

GS heeft toegezegd dat de scholen van het Praktijkonderwijs ook terecht kunnen bij het 1000-kansenplan dat unaniem door Provinciale Staten is aangenomen. Er komt ook een speciale conferentie met deze groep scholen in Overijssel over hun specifieke positie op de arbeidsmarkt. Bovendien zal gedeputeerde Van Hijum de vragen rond het Praktijkonderwijs aankaarten bij de Minister voor Onderwijs, Arie Slob.

« Terug