Bij Armeense gemeenschap

Armeens-Apostolische Kerk Almelowoensdag 07 februari 2018

Op uitnodiging van de Armeens-Apostolische Kerk Almelo was de Jan Westert, namens de ChristenUnie Overijssel aanwezig bij de herdenking van het feit dat de eerste gedrukte Bijbel in het Armeens verscheen. Bijzonder is het om te horen, dat de eerste Armeense Bijbel in Amsterdam gedrukt is. De paus stond niet toe dat elders in Europa deze Bijbel werd gedrukt.

Amsterdam was in die tijd een van de steden, die onder invloed van Rome stonden. De herdenking in Almelo stond onder de auspiciën van Zijne Eminentie Bisschop Vahan Hovhannisian de Voorzitter van het Armeense bisdom in Frankrijk en gezant van het Patriarchaat van West-Europa. De ChristenUnie Overijssel onderhoudt goede contacten met de Armeense en ook met de Aramese gemeenschap in Overijssel. Het was goed om deze herdenking bij te wonen.

« Terug