Hiaat in wet, 16-18-jarigen buiten beeld

samenlevingwoensdag 31 januari 2018

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkelkracht van het ‘technisch vmbo’ waar vanwege de krimp in het onderwijs steeds meer problemen ontstaan. Er stromen steeds minder leerlingen in en dat betekent minder ruimte voor stevige profielen en minder ruimte voor noodzakelijke investeringen om het onderwijs bij de tijd te houden.

Daarnaast zijn er ook vragen over het praktijkonderwijs, met name voor de 16-18-jarigen met het uitstroom profiel arbeid. Zij kunnen geen beroep doen op de middelen uit de Participatiewet. Deze leerlingen en hun ondersteuning kunnen worden mee genomen in het 1000-kansenplan van de provincie. De ChristenUnie gaat er vanuit, dat ook het college deze opvatting deelt en de ondersteuning van deze kwetsbare groep actief ter hand zal nemen.  Een inclusieve samenleving laat deze groep ook niet aan hun lot over.

De ChristenUnie constateert de provincie dit doet, omdat het Rijk hier bij de Participatiewet een gaatje heeft laten liggen. De 16 tot 18 jarigen vallen buiten die wet.  Wij zouden graag zien dat GS hierover met minister Slob in gesprek gaat. De ChristenUnie heeft daarvoor alvast wat “ voorwerk” gedaan.

« Terug