ChristenUnie, SGP en CDA zoeken naar oplossing voor bedrijven op bedrijventerreinen met beperkte detailhandel

konijnenbergvrijdag 19 januari 2018

Aanleiding is de situatie van het bedrijf Foto Konijnenberg op het bedrijventerrein in Den Ham. Deze webshop c.q. groothandel heeft ook een winkel, en is daarom niet toegestaan op het bedrijventerrein. De fracties van de ChristenUnie, SGP en CDA willen deze problematiek bespreken in de Statencommissie Ruimte en Water.

De gemeente Twenterand wil graag de beperkte detailhandelsactiviteiten van Foto Konijnenberg op het bedrijventerrein legaliseren en zo nodig het bestemmingsplan aanpassen. Dit lijkt echter in strijd met de provinciale Omgevingsverordening. Op 10 januari heeft de gemeente Twenterand daarom een werkbezoek georganiseerd waarin de problematiek besproken is van bedrijven die qua aard en omvang niet in een dorps- of stadscentrum thuishoren, maar die wel (enige) detailhandel voeren. De provincie staat als hoofdregel detailhandel niet toe op bedrijventerreinen.

De casus Konijnenberg staat niet op zichzelf. Door de toenemende digitalisering leveren steeds meer winkelbedrijven via webshops aan consumenten. Hierdoor verandert de focus van een winkel met klanten naar een meer logistiek bedrijf. Valt zo’n bedrijf dan wel of niet onder detailhandel zoals bedoeld in de Omgevingsverordening? En hoort zo’n bedrijf dan wel of niet op een bedrijventerrein? Foto Konijnenberg levert daarbij met name aan bedrijven en is dus eigenlijk vooral een groothandel.

De ChristenUnie, de SGP en het CDA willen in de Statencommissie bespreken of er binnen de huidige omgevingsverordening een dergelijke bestemmingsplan kan worden vastgesteld door de gemeente zonder dat een zienswijze wordt ingediend door de provincie. Ook willen de partijen weten of het noodzakelijk is onderdelen van de Omgevingsverordening aan te passen om tegemoet te komen aan de veranderende manieren van bedrijfsvoering van de bedrijven achter de webshops.

ChristenUnie, SGP en het CDA hebben daarvoor een agendaverzoek ingediend voor de volgende commissiedag en willen hierover met de andere partijen en Gedeputeerde Staten in gesprek.

« Terug