Pleidooi voor ondersteuning Nedersaksisch en de streektaal in Overijssel!

streektaal08-11-2017 14:52

ChristenUnie stelt voor dat Overijssel financieel bij draagt voor een Huis van de Taal in Twente en daarmee het behoud van het Nedersaksisch en de streektaal in Overijssel.

Tijdens de begrotingsbespreking in Overijssel pleit de ChristenUnie voor vaste jaarlijkse bijdrage van euro 40.000,-. Het gaat hierbij om een aanvullende financiering. Ook anderen zullen moeten bijdragen. Bijvoorbeeld Rijksmiddelen uit het Fonds voor Cultuurparticipatie.

"Met de ratificatie van het handvest in 1996 heeft het Nedersaksisch in Nederland de status van streektaal gewonnen. Dit conglomeraat van verwante variëteiten dat zich naar het oosten tot in Polen uitstrekt kent geen standaard en hooguit enkele in kleine gebieden algemeen aanvaarde spellingsconventies. De in de taalkunde gebruikelijke benaming Nedersaksisch wordt daarbuiten slechts in kleine kring gebruikt, de sprekers identificeren zich doorgaans met de subvariëteit van de plaats of streek waarin zij wonen (zoals Gronings, Twents, Achterhoeks of Dithmarscher Platt). Een in het hele gebied gebruikelijke benaming is 'Plat' of 'Platt', dat doorgaans pejoratief wordt gebruikt, en zelden als serieuze aanduiding voor het geheel aan onder 'Nedersaksisch' begrepen variëteiten wordt aangewend. In verschillende streken in Nederland vindt men initiatieven die de emancipatie van de Nedersaksische variëteiten willen bevorderen."Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Streektaal#Nedersaksisch

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden