ChristenUnie Overijssel neemt initiatief met motie regeling vrijkomende agrarische bebouwing

leegstand_agrarische_bebouwing08-11-2017 08:33

De ChristenUnie Overijssel ziet dat er in Overijssel steeds vaker agrarische bebouwing vrij komt. Dat kan leiden tot verkrotting en verrommeling van de ruimte, bovendien met veel asbest. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft daarom samen met VVD,CDA en D66 een motie opgesteld voor Provinciale Staten om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen.

Gemeenten hanteren verschillende regels en de regelgeving rondom de agrarische bebouwing en deze regelingen zijn vaak complex. Er is daarom behoefte aan goede voorlichting rondom vrijkomende agrarische bebouwing. Er is een aantal gevallen door stoppende agrariërs geen opvolger waarbij,  anders dan bij regulier (toekomstig) stoppende agrariërs, er ook geen mogelijkheid meer is vanuit de nog lopende bedrijfsvoering deskundig advies kunnen financieren. Gevolg kan zijn dat er agrarisch vastgoed “overblijft” waarbij er geen sprake meer is van actieve bedrijfsvoering, en waarbij dit het inhuren van deskundig advies een grote drempel vormt. In deze situatie bestaat de kans dat een pand uiteindelijk onbeheerd overblijft. De ChristenUnie en collega partijen willen daarom dat een door de Provincie Overijssel aangeboden adviesvoucher de toegang tot deskundig advies alsnog mogelijk maakt. Hiermee gaat vanuit Overijssel het initiatief naar een goede voorlichting over mogelijkheden en regelgeving.

Ook blijkt Agrarisch vastgoed in een aantal gevallen, ondanks deskundig advies, onverkoopbaar waardoor leningen en hypotheken, met als doel het pand alsnog verkoopbaar te maken, nauwelijks kansrijk zijn. De ChristenUnie en collega partijen zien daarom graag dat de Provincie aan dit probleem tegemoet komt door bijvoorbeeld borg te staan voor leningen en/of hypotheken.

Eigenaren van agrarisch vastgoed en potentiële kopers weten vaak niet welke vraag en welk aanbod er op enig moment is. Regelingen waarbij vierkante meters sloop (in ruimtelijk opzicht) kunnen worden uitgeruild tegen vierkante meters (nieuw)bouw bestaan  maar eigenaren kunnen deze koppeling vaak niet maken omdat partijen die deze uitruil met elkaar zouden kunnen doen elkaar veelal (nog niet) niet kennen.  Daarom wordt voorgesteld na te gaan of een eventuele sloopbank (bijeenbrengen van vraag en aanbod) hierbij een behulpzaam instrument zou kunnen zijn.

Partijen, waaronder de ChristenUnie vragen aan Gedeputeerde Staten Instrumenten te verkennen die kunnen bijdragen aan een transitie van vrijkomende agrarische bebouwing naar nieuwe bestemmingen en of sloop.  Overleg met partners en instanties die een rol kunnen hebben in de uitvoering kan hieraan dienstbaar zijn. Tevens roepen partijen Gedeputeerde Staten op om de mogelijk synergie met het bestaande asbestbeleid te verkennen.

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden