ChristenUnie spreekt zorg uit over Waterwingebied Vriezenveen-Daarle

waterwingebiedwoensdag 27 september 2017

De ChristenUnie heeft kennis genomen van het voorstel en het zeer omvangrijke dossier om waterwingebied Vriezenveen-Daarle op te nemen in de omgevingsvisie. De fractie vindt het van groot belang dat gezond drinkwater beschikbaar is voor alle inwoners van onze provincie. Dat dat niet altijd even vanzelfsprekend is bleek wel bij en rondom die grote brand in Enschede in 2003.

In het voorstel dat tijdens de Statenvergadering op 27 september werd besproken leest de fractie terecht dat er tijdens dit proces verschillende openbare  inloopbijeenkomsten en ateliers zijn geweest. Ook middels informatie en oproepen tot meedenken in de krant en huis aan huis bladen, werd aandacht gevraagd voor de plannen. 

Toch blijkt er, ook gezien het aantal insprekers tijdens de commissievergadering, enige reserve en huiver te zijn voor de uitwerking van de plannen op bedrijfsniveau. En dat is begrijpelijk. Als er onduidelijkheid bestaat over je bedrijf of broodwinning wil je graag weten waar je aan toe bent. Maar ook op de manier van afhandeling van schade en eventuele schadevergoeding...

De ChristenUnie heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd nog eens te schetsen wat de status is van de onderzoeken die lopen op dit gebied.

De ChristenUnie is blij met de manier waarop de samenwerking met de partners werd vormgegeven. 'samenwerktbeter' krijgt hierdoor steeds meer body en stemt tot vertrouwen in de toekomst.

« Terug