Aramese genocide actueel door huidige situatie Turkije, Irak en Syrië.

Bestand_000 (2)vrijdag 22 september 2017

Het gaat in Nederland goed met de Aramese gemeenschap. De jongeren zijn vrijwel geheel opgegaan in de Nederlandse samenleving en genieten van de vrijheid. Ze werken hard, zijn ondernemend en velen zijn goed opgeleid, maar er is bezorgdheid over de ontwikkelingen in de landen van herkomst Turkije, Syrië en Irak.
De sfeer was goed. Het doel van de Statenfractie van de ChristenUnie was om dieper kennis te maken met de Aramese gemeenschap, hun geschiedenis en welbevinden. Er vond een constructieve gedachtewisseling plaats. Ook de fractie van de ChristenUnie Enschede was aanwezig en betrokken bij het gesprek met het Aram Platform en de Aramese Federatie.

De voorzitter van de Aramese federatie in Nederland, de heer Johnny Shabo, ontving de delegatie hartelijk.
Het gaat goed met de Arameeërs in Nederland maar in Turkije, Syrië en Irak is er veel geweld tegen de Arameeërs. Vooral de christenen moeten het ontgelden. Bezittingen worden simpelweg afgenomen, kerken worden afgepakt en gesloten of omgebouwd naar moskee. Mensen worden vermoord!

Die verschrikkelijke geschiedenis herhaalt zich door het geweld in onze tijd. De Aramese gemeenschap kan en wil zich er simpelweg niet bij neerleggen. Er moet wereldwijd aandacht komen voor dit onrecht en de Nederlandse Federatie hoopt op vooral daadkracht en steun van de Nederlandse politiek.

Het gaat de ChristenUnie aan het hart dat onze broeders en zusters opnieuw zoveel leed wordt aangedaan. De heer Shabo overhandigde aan de fractievoorzitter, Jan Westert, een rapport over de moorden en diefstallen die vanaf 2011 weer massaal worden gepleegd.

Ondanks alle zorgen was de sfeer goed en hoopvol. Tijdens het gesprek dat ging over het verleden en  de huidige situatie in zowel Nederland als daarbuiten werd voornamelijk ook het gemeenschappelijke geloof in Jezus als bevrijder gedeeld. Dat besef bevestigde de warme band tussen de aanwezigen. Het is goed om elkaar vast te houden en daar waar zich kansen voordoen te steunen met woord en daad.

Namens de fractie gaf Jan Westert aan het contact graag vast te houden en de banden te versterken, waarbij ook de Haagse fractie moet zijn betrokken.

« Terug