Vragen over Drent-Duits spoor initiatief!

vechtdaltreinwoensdag 06 september 2017

De onlangs aangekondigde Drentse - Duitse initiatieven over de Vechtdallijn Zwolle - Emmen dat moet gaan aansluiten op het Duitse spoorwegnetwerk is voor de ChristenUnie Overijssel reden om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten Overijssel.

Het statenlid Alwin te Rietstap heeft zich al eerder uitgesproken over het uitbreiden van het spoornet in onze regio maar ook over het doorontwikkelen van het spoor in het Noorden. Het spoor is van grote betekenis voor de economie in onze regio en is een waardevolle bijdrage voor de mobiliteit. Zekers nu ook de wegen steeds drukker worden en filevorming hand over hand toeneemt.

ChristenUnie heeft de volgende vragen voor Gedeputeerde Staten:

  1. Is het Drents-Duitse initiatief zoals hierboven aangegeven bij u bekend?
  2. Bent u het met de ChristenUnie eens dat een verbinding van de Nederlandse en Duitse spoorwegen zoals hierboven beschreven meerwaarde heeft voor Overijssel?
  3. Bent u bereid aan te sluiten bij het Drents-Duitse initiatief door actief te participeren in het haalbaarheidsonderzoek?
  4. Ziet u mogelijkheden om in dit onderzoek interregionale verbindingen van Noordoost Overijssel (Vechtdallijnen) met het noorden (Veendam/Groningen en Stadskanaal/Assen) mee te nemen?

« Terug