Herindeling luchtroutes Lelystad

Vliegtuig op schiphol.jpgwoensdag 26 juli 2017

De motie van PvdA en VVD om aan te dringen op herindeling van het luchtruim per 2023, zodat de overlast in Overijssel door het vliegverkeer van luchthaven Lelystad wordt beperkt heeft de instemming van de ChristenUnie.

De motie is mee ingediend door de ChristenUnie en, behalve door de  PVV die tegen was, unaniem aangenomen in de Provinciale Staten.

« Terug