Rijnland werkt, ChristenUnie deelt het model met gedeputeerde.

Rijnland_gedeputeerde2woensdag 17 mei 2017

Het is al weer een aantal weken geleden, dat gedeputeerde Van Hijum en ik een korte discussie op social media hadden over het belang van het Rijnlands model boven het Angelsaksische. Volgens mij was er in dit tijd voor het eerst sprake van de plannen om AKZO-Nobel van eigenaar te laten wisselen met alle gevolgen van dien voor Nederlandse vestigingen.
Het was ook de dag dat mijn partijgenote Carola Schouten een publicatie bij het Wetenschappelijk Iinstituut van de ChristenUnie naar buiten bracht over de waarde van het Rijnlands denken. Zij is daarover in gesprek geweest met een aantal ondernemers, waarvan overigens twee uit onze provincie, de jonge boer en boerin Spans van Weidevol en Reind Breman.

Het Rijnlands denken biedt een breder perspectief op ondernemerschap dan het Angelsaksisch denken, dat vooral is gericht op aandeelhouders waarde als belangrijkste principe.
Het Rijnlands denken heeft meer oog voor de lange termijn en de economische prestatie van continuïteit, voor de omgang met de mens en de omgeving. Die waarden/eigenschappen zien we juist ook in Overijssel terug met de MKB-cultuur, de familiebedrijven en de wijze waarop we juist in deze samenleving zien hoe veel ondernemers midden in die samenleving staan. Met de waardering voor het coöperatief denken. In deze coalitieperiode hebben we als ChristenbUnie juist ook om die reden aandacht gevraagd de lijn van sociaal ondernemerschap als route om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en beperkingen kansen te bieden. Daarom is eenzijdige focus op de topsectoren niet wijs.

Een samenleving kan het zich niet permitteren om grote groepen mensen niet te laten meedoen. Juist het Rijnlands denken bied de ruimte om vanuit de eigen waarden in een regio ondernemerschap en werk met elkaar te verbinden. Van Hijum heeft er ooit eerder iets over geschreven, toen het ging om vernieuwing in de polder. Het ging wat meer over de polderstructuren, die soms ‘doen’ in de weg lijken te staan. Het lijkt mij een uitdaging om de kansen van het Rijnlands denken te verbinden met de opgave van de moderne economische ontwikkelingen en innovatie, waar vernieuwing er voor moet waken dat veel mensen buiten die ontwikkeling staan. Soms denk ik zelf dat Overijssel juist op het punt van sociaal innovatie stappen zou kunnen zetten door kennisinstellingen als de UT, Saxion en Windesheim ook op dat punt een scherpe opdracht te geven voor de regionale economie. Maar ik zie Overijssel ook sterk zijn in vernieuwing van de polderstructuren, denk aan de stadsbeweging en de wijze waarop we bezig zijn geweest het proces rond cultuur te vernieuwen. De overheid kan daar zelf nog stappen maken door meer coöperatief in te steken op de vernieuwing in de samenleving. We blijven nog te zeer hangen in de focus op lineaire prestaties.

Jan Westert, fractievoorzitter

Boekje is te downloaden, klik hiervoor op de afbeelding.

« Terug