ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

weerribbenmaandag 01 mei 2017

De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken.

De ChristenUnie heeft over de Nationale Parken vragen gesteld aan het college van GS. De fractie wil weten wat de staat van de nationale parken in Overijssel is. De natuurparken moeten een hoogwaardig merk worden. Mede daartoe is ook in het coalitieakkoord opgenomen om een verhoogd ambitieniveau te realiseren. De ChristenUnie wil weten of zij de visie deelt dat sinds de decentralisatie van de nationale parken het vooral sappelen is voor deze parken. In Overijssel betreft het de Sallandse Heuvelrug en De Wieden-Weerribben.

De ChristenUnie vraagt zich ook af of het college van GS de oproep ‘Nu of Nooit’ van natuurorganisatie en andere partners, betrokken bij de Nationale Parken deelt. Die oproep is gezonden aan de informateur en vraagt van het Rijk om de komende acht jaar € 100 miljoen beschikbaar te stellen om het ambitieniveau van de nationale parken te kunnen bestendigen.

De ChristenUnie wil ook weten wat het college van GS vindt van de evenemententax in trouw werd ook melding gemaakt van een “evenemententax” onder de noemer van ‘S(up)ort for nature’. Organisatoren van (sport)evenementen dragen via die bijdrage bij aan de kwaliteit van de nationale parken.

Omdat niet alle organisatoren van evenementen, zoals de Ronde van Overijssel daartoe bereid, zijn wil de ChristenUnie weten welke middelen de provincie heeft om het innen van deze bijdrage te stimuleren. Zo beroept, volgens Trouw, de Ronde van Overijssel zich erop dat zij gebruik maakt van de openbare weg. De ChristenUnie Overijssel vraagt zich af hoe de provincie, samen met betrokken gemeenten bevorderen (bijv. via vergunningverlening) alle organisatoren mee kan laten doen aan S(up)ort for nature?  Immers, we stellen de openbare weg ook beschikbaar voor het gebruik van sportactiviteiten. 

« Terug