D66, VVD en ChristenUnie vragen meer aandacht voor gevolgen vliegen boven Overijssel

vliegtuigmaandag 20 februari 2017

De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vragen meer betrokkenheid van Overijssel dan tot nu toe het geval lijkt bij het gebruik van het luchtruim boven de provincie ten behoeve van de luchthaven Lelystad. De fracties worden door bezorgde burgers en gemeenteraden benaderd over de aanvliegroutes en vooral de vlieghoogte.

D66, VVD en ChristenUnie vinden dat het college van GS van Overijssel die zorgen nadrukkelijk onder de aandacht van staatssecretaris Dijksma moet brengen en dat Overijssel alsnog aan tafel moet komen bij het “Alders-overleg”.

In januari had D66 al vragen gesteld aan het college, maar de drie partijen vinden de antwoorden op die vragen veel te mager. Eigenlijk wordt in de beantwoording door GS aangegeven dat er geen bereidheid is om alsnog zelf stappen te nemen, maar dat het college vertrouwen heeft in de toetsing van de ontwerproutes bij belanghebbenden. De fracties willen met GS wel vertrouwen in de goede afloop, maar vinden dat het college dan wel alsnog moet investeren in de belangenbehartiging van de inwoners van Overijssel.

In nieuwe vragen aan het college beklemtonen zij de noodzaak daarvan. Zo willen de partijen weten waarom GS niet direct heeft geparticipeerd in het “Alders-overleg” en kennelijk daar ook niet op heeft aangedrongen. Ze willen ook weten hoe het college zich anderszins laat informeren over de gevolgen voor Overijssel en hoe de belangen van de Overijsselse burgers en regio’s zo goed mogelijk kunnen worden behartigd.

D66, VVD en ChristenUnie wijzen er op, dat in een zienswijze uit 2014 de provincie heeft aangedrongen op het mijden van zoveel mogelijk wooncentra. Zij willen graag zien dat het college zich er voor inzet om  de Sallandse Heuvelrug, het Vechtdal, de omgeving Zwolle-Kampen en het merengebied van Giethoorn zoveel mogelijk te ontzien. De drie partijen vragen nog eens aandacht voor de aanvliegroutes en vooral ook voor de mogelijkheid om de vliegtuigen hoger te laten vliegen. Bijstelling van de vlieghoogte biedt kansen om de overlast en uitstoot te beperken.

« Terug