ChristenUnie wil energie neutrale wegen

Raalte_knooppunt_Bosmaandag 20 februari 2017

De ChristenUnie in Overijssel wil toe naar energieneutrale wegen en bruggen. De fractie van de ChristenUnie heeft daarover vragen gesteld aan het college van GS. Statenlid Sybren Stelpstra: “Ik zie dat het rijk daar concrete stappen in maakt, we kunnen in Overijssel ook zo’n stappenplan maken. Het past bij de transitie naar een duurzame provincie.”

Samen met zijn collega Alwin te Rietstap, woordvoerder verkeer en vervoer, heeft Stelpstra een aantal vragen voorbereid voor het college van GS. De ChristenUnie wil weten of het college op de hoogte is van de plannen van het rijk om de A6 bij Almere tot de eerste energieneutrale snelweg te maken. De aanleg past in het plan van het rijk om alle snelwegen energieneutraal te maken tot 2030. Stelpstra en Te Rietstap willen weten of het college bereid is om deze lijn na te volgen en ook voor de provinciale wegen en bruggen met een plan te komen. De ChristenUnie wil graag met het college in gesprek over de contouren van zo’n aanpak. Het past volgens de Statenfractie in de lijn tot hernieuwbare energie en duurzaamheid, waarvoor onlangs plannen in Provinciale Staten aan de orde waren.  Die ambities moeten ook vorm krijgen in het eigen beleid van de provincie. 

Stelpstra en Te Rietstap willen weten in welke mate er nu al wordt ingezet op de verduurzaming en een energieneutrale aanpak van wegen, bruggen en andere kunstwerken. Past bij de planvorming rond de N340 bijvoorbeeld dat er nu al rekening mee wordt gehouden bij de aanbesteding, bijvoorbeeld waar het gaat om kabelwerk?

De ChristenUnie wil ook dat het college in gesprek gaat met het Rijk om de energieneutrale aanpak ook vorm te geven bij de huidige rijkswegen in Overijssel, waarvoor plannen in voorbereiding zijn. De fractie denkt dan onder andere aan de aansluiting A28/N340, knooppunt Bos bij Raalte (N35) en de verbreding van de snelweg tussen Deventer en Azelo.

« Terug