ChristenUnie sociaal ondernemerschap moet veel meer gezicht krijgen!

Binthoutdonderdag 16 februari 2017

Werkbezoek bij Binthout-Zwolle.
De ChristenUnie Overijssel vindt Binthout te Zwolle een interessante vorm van sociaal ondernemerschap. Die conclusie trok de Overijsselse Statenfractie na een werkbezoek aan Binthout. Door de verwerking van lokaal hout tot design-producten werkt het bedrijf en sociaal en versterkt het de regionale economie. “Sociaal ondernemerschap kan veel meer gezicht krijgen”, is een van de conclusies van de ChristenUnie Overijssel.

Een bedrijf als Binthout zou in het kader van de bijdrage aan participatie van mensen met een beperking juist moeten worden omarmd door de lokale en regionale overheden. Ze maken meedoen aan de samenleving mogelijk en zorgen dat mensen hun eigenwaarde in werk hervinden. Een belangrijk element om dat te stimuleren is het opruimen van belemmeringen in de inkoop en aanbesteding van de overheden zelf. “Om sociaal ondernemerschap een kans te geven, moeten overheden juist het voorbeeld geven. Dat heel goed door in het inkoop- en aanbestedingsbeleid daar rekening mee te houden”, aldus fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel. “Daarvoor is nodig dat overheidsorganisaties uit hun comfortzone stappen en het lef hebben na te gaan of de regels bij inkoop en aanbesteding niet nodeloos een belemmering vormen.”

De ChristenUnie Overijssel constateerde naar aanleiding van het bezoek aan Binthout dat er nog een wereld te winnen is.  Fractievoorzitter Jan Westert: “Overijssel zou moeten investeren in een kenniscentrum voor sociale ondernemers. Deze bedrijven zijn geholpen bij het slechten van belemmeringen en het delen van kennis over mogelijkheden.” De Overijsselse Statenfractie wil dat sociaal ondernemerschap in de provincie veel meer gezicht krijgt.”

« Terug