ChristenUnie Twente zet bij Agenda van Twente in op de onderkant van arbeidsmarkt

werkeloosheidwoensdag 15 februari 2017

Op 8 februari jl. hebben de gezamenlijke fracties in de vergadering van ChristenUnie Twente gesproken over de Agenda van Twente. De huidige lijn van de Agenda is nu vooral gericht op techniek, talenten en het behouden van kapitaal voor de regio. De ChristenUnie volgt deze lijn maar wil ook meer aandacht voor de banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ieder mens telt en aan iedere burger moet perspectief op werk worden geboden.

De aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt en tussen werkplekken en werknemers in Twente verdienen daarom meer aandacht. De ChristenUnie Twente is van mening dat dit kan door een bredere visie te ontwikkelen waarbij we  vervoersproblemen oplossen voor werknemers door vervoer  beter te faciliteren en het makkelijker  wordt om  mensen in andere plaatsen te laten werken. Daardoor kunnen we vraag en aanbod met arbeidsplaatsen binnen Twente beter bij elkaar brengen en op elkaar laten aansluiten.

« Terug