ChristenUnie Overijssel wil opinie van GS over fietssnelweg Staphorst

huurfietsenwoensdag 11 januari 2017

De ChristenUnie in Overijssel heeft vragen gesteld over de fietssnelweg Zwolle-Meppel. De ChristenUnie wil weten wat het college vindt van de ontwikkelingen rond de fietssnelweg nu de gemeente Staphorst heeft besloten een terugtrekkende beweging te maken en voorrang te geven aan de aansluiting van de A28.

De provincie heeft voor die snelweg 1.8 miljoen gereserveerd als cofinanciering. Met de middelen van Staphorst was er 3,6 miljoen beschikbaar. Alwin te Rietstap, woordvoerder hierbij van de fractie van de ChristenUnie in Overijssel, ziet potentie in een fietssnelweg. Hij wil weten wat het college vindt van het feit dat de gemeente Staphorst nu andere keuzes maakt. Zo wil de ChristenUnie weten of de gemeente eenzijdig andere keuzen kan maken. Bovendien vraagt de ChristenUnie zich af wat dit betekent voor de toekomst van de fietssnelweg tussen Meppel en Zwolle.

De fractie wil ook weten of het college over deze nieuwe ontwikkeling ook in gesprek gaat met het gemeentebestuur van Staphorst. De fractie wil over dat overleg worden geïnformeerd. De ChristenUnie heeft begrepen, dat Staphorst geen afstel van de fietssnelweg wil, maar eerst voorrang geeft aan de aansluitingen op de A28. De ChristenUnie vraagt zich af welk tijdbeslag daar mee gemoeid is en vraagt het college daarover een inschatting te maken.

De Overijsselse ChristenUnie ziet fietssnelwegen als kansrijk gelet op de ontwikkeling van de e-bike etc.

« Terug