Nieuwe energie

duurzameenergiewoensdag 11 januari 2017

Alle provincies hebben een opdracht om nieuwe energiebronnen aan te boren met als doel energie duurzaam te maken. Overijssel heeft een opdracht om 85 megawatt duurzaam te maken in 2023. Maar de ambitie zou veel groter moeten worden. Uiteindelijk zal alle energie duurzaam moeten worden opgewekt. Daarvoor is veel inzet nodig.

De ChristenUnie is landelijk één van de meest duurzame partijen. Dat blijkt uit de inzet en plannen van de tweede kamer fractie, maar ook in de provincie en in de steden werkt de ChristenUnie voortvarend mee aan verduurzaming van de samenleving.

In Overijssel zijn plannen gemaakt die in de commissie uitgebreid zijn besproken. De provincie heeft een breed plan gemaakt waarbij 170 miljoen wordt begroot om tal van maatregelen te stimuleren. Uiteindelijk zal er door overheden, bedrijfsleven en burgers ruim drie miljard worden geïnvesteerd om Overijssel duurzaam te maken.

De ChristenUnie heeft veel vragen bij de aanpak en mist de passie in de plannen. In de plannen zijn veel zaken met elkaar verbonden en dat maakt de aanpak ook gevoelig voor verstoringen.
De ChristenUnie verwacht dat uiteindelijk de meeste woningen volledig zelfvoorzienend moet worden en dat vraagt een enorme inspanning van zowel de overheid als ook van het bedrijfsleven en burgers.

Provinciale Staten zullen later een besluit nemen over de plannen.

« Terug