Rietsnijders in Nationaal Park Weerribben-Wieden verdienen een eerlijke beloning!

riet.jpgwoensdag 11 december 2019 21:30

De Weerribben-Wieden, een prachtig gebied ontstaan door een lange periode van turfsteken. Nu is het één van de nationale natuurparken die ons land rijk is. Een gebied dat zowel vanuit cultuurhistorisch oogpunt als vanuit natuurwaarde van groot belang is. Natuur die deskundig onderhouden worden. Het onderhoud wordt verzorgd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en tientallen rietsnijders. De provincie geeft subsidie voor het onderhoud. Het riet dat gesneden wordt, wordt o.a. gebruikt voor de typisch Nederlandse rietdaken.

In 2008 diende de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een amendement in waarin 3 miljoen euro werd gereserveerd voor het onderhoud en beheer in de Wieden en de Weerribben. Het duurde nog een jaar voordat dat amendement werd uitgevoerd. Het was goed geregeld!

De provincie verstrekt de subsidie via de zogenaamde SNL-systematiek. De SNL-regeling is landelijk en Europees afgestemd, waardoor er niet zomaar van afgeweken mag worden. In 2019 is de normvergoeding voor het beheer van veenmosrietland, die geldt binnen SNL, gehalveerd. Hierdoor moet ongeveer 50% van het rietland in de Weerribben-Wieden beheerd worden voor een vergoeding die de helft lager is dan voorheen.

De kans is groot dat hierdoor de voor deze gebieden vastgelegde natuurdoelen niet meer gehaald worden. ChristenUnie statenlid Renate van der Velde geeft aan dat hierdoor ook de inkomenszekerheid van de rietsnijders ernstig wordt aangetast.

Er loopt inmiddels een evaluatie naar de onderbouwing van deze halvering, maar die is  pas in de loop van 2020 gereed. Bovendien zal de vergoeding, ook na de evaluatie, naar verwachting niet weer terugkomen op het oude niveau. De Provincie Overijssel zal door de verlaging jaarlijks ongeveer een half miljoen euro overhouden op het budget voor natuurbeheer. De ChristenUnie wil graag dat deze half miljoen euro weer terechtkomt bij de rietsnijders. Binnen de SNL-systematiek is dit echter niet direct mogelijk.

De ChristenUnie heeft op 11 december 2019 een motie ingediend om tot een oplossing te komen voor deze problematiek. Een deel van de oplossing kan zijn een extra vergoeding te verstrekken aan de rietsnijders die alleen per boot bij hun rietland kunnen komen. De motie is breed ondersteund in Provinciale Staten. Uiterlijk in maart 2020 volgt een voorstel van het College van Gedeputeerde Staten met een concrete oplossing. Wordt vervolgd!

« Terug

Reacties op 'Rietsnijders in Nationaal Park Weerribben-Wieden verdienen een eerlijke beloning!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.