Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel

2019-06-11.pngdinsdag 11 juni 2019 19:15

Samen met CDA, VVD, PvdA en SGP hebben we een coalitieakkoord gesloten! De titel is “Samen bouwen aan Overijssel”. Voor de derde keer op rij mag de ChristenUnie deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Overijssel. Daar zijn we dankbaar voor, daar zijn we ook trots op!

Met een verkiezingsprogramma vol idealen gingen we de verkiezingen in. En die idealen hebben steeds voorop gestaan in de afgelopen maanden. Eerst in de gesprekken met de informateurs en later in de onderhandelingen. We hebben voortdurend gezocht naar wegen om de standpunten van de ChristenUnie zo goed mogelijk terug te laten komen in het coalitieakkoord.

Of dat gelukt is? Beoordeelt u het zelf: het coalitieakkoord is hier te vinden.

Samen met Bert Boerman heb ik in de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat kostte uiteraard veel tijd, inspanning en zorgvuldigheid. Maar de sfeer was goed en er was een grote bereidheid om te zoeken naar wat de partijen verbindt. 

En zo kwamen we tot een mooi en evenwichtig akkoord: “Samen bouwen aan Overijssel”. Dat bouwen kan op allerlei manieren opgevat worden. Bouwen aan goede mobiliteit. Bouwen aan een goed vestigingsklimaat en een prettige leefomgeving. Bouwen aan verbindingen tussen mensen. Bouwen aan een provincie met schone energie en schone lucht. En dat bouwen doen we natuurlijk samen. Samen met andere politieke partijen, samen met andere overheden (Rijk, gemeenten, Europa, Waterschappen), samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De ChristenUnie streeft naar een duurzame wereld: een wereld waarin we spaarzaam omgaan met grondstoffen, waarin we de natuur niet leegroven maar beschermen. In vrijwel elk hoofdstuk van het coalitieakkoord komt dit besef terug. We zetten in op circulaire economie, kringlooplandbouw, een voortvarende energietransitie, natuurbescherming en voldoende groen in de stad. Het spoor wordt verder geëlektrificeerd en we zetten in op schonere manieren van vervoer.

De ChristenUnie vindt sociale waarden van groot belang. Ook dat komt terug in het coalitieakkoord. Zo gaan we ons hard maken voor voldoende zorgvoorzieningen, ook in het landelijk gebied. We blijven ons inzetten voor mensen die moeilijk een plek weten te veroveren op de arbeidsmarkt en via de bibliotheken gaan we onverminderd door met de aanpak van laaggeletterdheid. Vrijwilligers worden ondersteund en er komt een actieplan “Leefbaar platteland”.

Bert Boerman is voor de ChristenUnie kandidaat-gedeputeerde. Hij zal D.V. woensdag 19 juni opnieuw geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten. Met Bert hebben we een betrouwbaar en kundig bestuurder in huis. We rekenen erop dat hij de ChristenUnie weer goed zal vertegenwoordigen! Bert krijgt de onderwerpen water, mobiliteit (weg, water, fiets, openbaar vervoer) en klimaatadaptatie in portefeuille.

Met onze deelname aan de coalitie van Overijssel dragen we opnieuw verantwoordelijkheid voor het (dagelijks) bestuur van Overijssel. Dat doen we graag, waarbij we steeds de belangen van de Overijsselse samenleving in het oog willen houden. Dat doen we ook in volle afhankelijkheid van onze Hemelse Vader. Blijft u met ons meebidden, meedenken, meeleven de komende jaren?

Renate van der Velde-Buist

« Terug

Reacties op 'Coalitieakkoord Overijssel: Samen bouwen aan Overijssel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019 > juni