ChristenUnie en CDA willen de gedeputeerde opdracht geven voor ondergronds maken van de hoogspanningskabel ‘s-Heerenbroek.

hoogspanning.jpgwoensdag 23 januari 2019 21:18

Al in 2009 besloot de provincie dat de hoogspanningsleidingen bij ’s-Heerenbroek ondergronds moesten. De masten voor de bovenleiding van de toen geplande tram zouden volgens haar extra afbreuk doen aan de weidsheid van het landschap.  Nu is de tram een trein geworden, maar de masten voor de hoogspanningsleidingen zijn niet weggehaald.

“De provincie dient in haar bestuurlijk functioneren betrouwbaar te zijn en de eerder toegezegde oplossing voor ‘s-Heerenbroek na te komen. Het gaat om de eisen die de provincie zelf ook stelt als het gaat om veiligheid en gezondheid”. Bovendien, zo stellen Stelpstra en Rutten, is er bij de begroting bespreking over 2019 al geattendeerd op een mogelijke extra budgetpost voor het ondergronds brengen van de kabels. De gehele operatie zal rond de 2 miljoen Euro kosten, volgens beide statenleden het geld waard. “Er mag niet langer getreuzeld worden, het gaat om de veiligheid van de bewoners, dat staat voorop”.

Gezondheidsrisico.
De overheid stelt dat de Hoogspanningsleidingen schadelijk kunnen zijn voor vooral kinderen onder de 15 jaar. Daarnaast is er altijd risico zoals bij brand, omdat blussen pas kan als de leidingen niet meer onder spanning staan. Uit nader onderzoek blijkt dat de negatieve effecten niet alleen de huizen direct onder de leidingen betreft maar een groter gebied raakt. Zo gaat dat in ‘s-Heerenbroek om minimaal 8 huizen , waarvan één met kinderopvang van circa 11 kinderen onder de 15 jaar.

Motie
Er is regelmatig overleg geweest maar tot op de dag van vandaag is er nog geen spade de grond ingegaan om de leidingen boven ‘s-Heerenbroek ondergronds te maken. De ChristenUnie en het CDA hebben vandaar een motie ingediend waarin zijn de Provinciale Staten vragen de gedeputeerde opdracht te geven alsnog de kabel ondergronds te maken. Daarbij moet deze met de Rijksoverheid kijken hoe deze kan bijdragen in de kosten.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en CDA willen de gedeputeerde opdracht geven voor ondergronds maken van de hoogspanningskabel ‘s-Heerenbroek.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.