Lithium Werks

Super_B_Lithium_Batteriesmaandag 08 oktober 2018 09:07

De ChristenUnie kan voluit instemmen met een mogelijke investering in een R&D-campus ten behoeve van Lithium Werks. We leveren zo een bijdrage aan de kracht van de regionale economie en werkgelegenheid in Twente. Dat is wat we wilden in deze coalitieperiode. Werk in Twente, Techbase ontwikkelen tot een geziene werklocatie en bovendien hebben we research van batterijen hard nodig in de transitie van energie.

De ChristenUnie begrijpt  de wens van het college om af te kunnen wijken van de bepalingen van het Innovatiefonds. Regels zijn belangrijk, maar als ze tegenwerken aan het te bereiken doel, moet je bereid zijn er naar te kijken.

Minder risico
De provincie investeert in de holding. Daarmee treedt ze buiten het regime van het Innovatiefonds. De werkmaatschappij Lithium Werks voldoet wel aan de criteria, maar we willen ook zo weinig mogelijk risico’s lopen met onze investering.  Investeren in de holding betekent een daling van de provinciale risico’s boven een investering in de werkmaatschappij. Dan past de insteek van het college om af te wijken van belemmerende  regels. “Het college heeft een verstandige lijn gekozen om dit voorstel tijdig en snel voor te leggen aan PS. Wat ons betreft hebt het groene licht om door te gaan.”, zo merkte fractievoorzitter Jan Westert op bij de behandeling van dit voorstel. Hij had met verbazing het debat in de commissie gevolgd.  “Wat is er nu leuker voor politici dan zich bezig te gaan houden met het investeringsvoorstel als zodanig. Er is een interessante boom op te zetten over de voor- en nadelen van lithium. Of over het nut van opslag voor in batterijen voor nieuwe energie. Echter dit voorstel, gaat daar niet over.”, aldus Westert.

Schoenmaker en de leest
“We moeten slechts beoordelen of er afgeweken mag worden van de regels voor in het Innovatiefonds. Dat is ons niet gelukt in de commissie, we zijn een politiek debat gaan voeren over de aard van de investering.”  Het is goed, dat we dit soort investeringen binnen kaders in een fonds hebben gezet en een investeringscomité hebben die de inhoudelijke beoordeling doet. Zo voorkomen, dat PS bij elke investering een politiek discussie aan gaat over de zin en onzin van het product of een investering. Dat laten we over aan deskundigen. Schoenmaker blijf bij je leest, geldt ook hier. Daarom staat het Innovatiefonds op afstand.

« Terug

Reacties op 'Lithium Werks'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.