Bert Boerman

Beoogd gedeputeerde

Waarom wil je gedeputeerde blijven?

Het uitvoering geven aan door de provinciale staten vastgestelde beleid vind ik een uitdaging. Er zijn grote opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.  In de achterliggende jaren heb ik veel ervaring opgedaan die ik graag ook de komende jaren inzet voor onze provincie. Samenwerken vraagt continu werken aan luisteren naar elkaar, vertrouwen en gunnen. Het werk is nog niet klaar.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Als we kijken naar de transities denk ik in de eerste plaats aan Klimaatadaptatie. Van mijn ervaring met het water domein voel ik mij daar als een vis in het water. Ook als we kijken naar circulaire economie denk ik de bestuurlijke ervaring goed te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld het hergebruik van materialen en nu al nadenken over toekomstig gebruik van de reststoffen in de (fiets)wegenbouw. Het openbaar vervoer hoop ik verder te stimuleren en duurzaam te maken. Vervoer van deur tot deur in een mix van trein, (buurt)bus, fiets en auto.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

In de Plastic Road komt eigenlijk alles tevoorschijn. Innovatie, samenwerking ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs, gemeente en provincie. Oplossing voor plasticafval, waterberging, bekabeling en fietscomfort. Dat dit wereldwijd tot een enorme interesse zou leiden had ik niet bedacht. Circulair en voorbereid op klimaatadaptatie.

Hier had ik natuurlijk ook het ruimte voor de rivier project IJsseldelta Zuid bij Kampen kunnen noemen. Waterveiligheid, nieuwe natuuur, recreatie en wonen gaan hier hand in hand. Prachtig en voorbereid op de toekomst, want daar doen we het toch voor. Doorgeven wat ons is toevertrouwd.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

De verscheidenheid vind ik prachtig. Leven met water langs de IJssel, in bijvoorbeeld het Reggedal of het mooie Vechtda. De hoge zandgronden en het prachtige coulissen landschap met uitzonderlijk mooie natuur geven rust en ruimte. Tegelijk zijn er sterke steden, met krachtige economische aantrekkingskracht. Nederland in het klein zeg ik wel eens. Alles is voorhanden, maar het belangrijkste kapitaal zijn onze inwoners. Samen geven we Overijssel Glans.