Theo Huisjes

Theo Huisjes

Waarom wil je waterschapsbestuurslid worden?

Naast m'n werk als melkveehouder vind ik het interessant om bestuurlijk actief te zijn. Binnen de ChristenUnie ben ik actief (geweest) in het bestuur en de gemeenteraad van Twenterand.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Landbouw en natuur meer met elkaar te laten samenwerken.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Als boer krijg ik elk jaar ook de heffing die het waterschap opgelegd. Daar kon ik nog wel eens chagrijnig van worden totdat we zelf te maken kregen met extreem hoog water. Het water steeg zo hoog dat we het advies kregen om te evacueren met het gezin en alle dieren. In de uren erna besloot het waterschap om de nooddijk, die inmiddels om ons bedrijf gelegd was, te verhogen en te verzwaren. Met man en macht werd gewerkt om onze voeten droog te houden. Toen ontstond mijn passie voor het waterschap!

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Vechtstromen?

Bij ons in het dorp is het de gewoonte om op Koningsdag het Twentse volkslied te zingen bij de aubade op de Brink.
Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente.
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is 't ons zo dierbare Twente!
Dat is 't ons zo dierbare Twente!
Een klein stukkie van dat land der natuur, daar tegen de Regge aan, daar ben ik geboren en getogen. Ik woon en werk er nog steeds met veel plezier!