Jan van Hoek

Jan van Hoek

Waarom wil je waterschapsbestuurder blijven?

Sterke betrokkenheid op natuur en landschap en de rol van de mens daarin. Ik wil graag invloed uitoefenen op de inrichting van onze fysieke leefomgeving.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Verdere stappen zetten in de energietransitie, op naar de 70% volhoudbare opwekking voor ons eigen waterschap: dus minstens 30% erbij! Meer zoetwater vasthouden in Hoog-Nederland. Elke scholier VO komt in zijn schoolperiode in aanraking met het waterschap. Ik wil graag toewerken naar een integrale stroomgebied benadering met behulp van moderne technieken als satellietwaarneming, dus ook grensoverschrijdend. Grens ontkennend zelfs!

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Ik kom uit het Voortgezet Onderwijs als docent Biologie(Greijdanus Hardenberg) en als Natuurgids sterk betrokken op Natuur en Landschap. Via NAC De Koppel kwam ik bij het waterschap terecht, eerst in 2009 bij Velt en Vecht verkozen in het AB voor de CU. Bij de fusie met Regge en Dinkel kwam Vechtstromen in beeld en mocht ik vijf jaar deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, ook namens de SGP. Op het gebied van Klimaatmaatregelen in de stedelijke omgeving en de Energietransitie werken we sterk samen in de regio met provincie en gemeenten, zowel in Drente als in Overijssel. Ik stimuleer graag het innovatieve denken.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Vechtstromen?

Het oosten van Overijssel ligt hoger dan het westelijk deel. Mooie landschappen met prachtige beeksystemen, vooral in Twente. Regge en Dinkel vormen samen met de Vecht een interessant stroomgebied. Het bijzondere aan de ligging is ook dat het werkgebied van Vechtstromen grenst aan Duitsland, dat nog iets hoger ligt. Het is de kunst voldoende water vast te houden voor tijden van droogte en overtollig water snel te kunnen afvoeren zonder de lager gelegen gebieden in de problemen te brengen. Waar de Vecht Nederland binnen komt is een hotspot op waterstaatkundig gebied: afwatering van het Drents Plateau en van het Duitse gebied rond de Vecht + kruising van een kanaal en een rivier, dynamiek ten top! Recreatief valt er veel te genieten en te beleven.