Wout Kompagnie

Wout Kompagnie

Waarom wil je waterschapsbestuurder worden?

Ik wil graag op zoveel mogelijk fronten actief zijn om mee vorm te geven aan een klimaat- en toekomstbestendige watersector in Nederland en daarbuiten. Een bestuurlijke rol past goed bij mij en ik vind het leuk om te doen.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Ik hoop dat er in de komende vier jaar een andere “mindset” groeit in de samenleving, waardoor het vanzelfsprekend is dat we rekening houden met de draagkracht van de aarde en de natuur, dat we zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en energie, werken aan circulaire oplossingen en een groene duurzame energievoorziening. En dat we ook bereid zijn om daarvoor te betalen. Ik vind dat wij hierin als christenen voorop zouden moeten lopen!
Voor het waterschap betekent dit dat we (verdere) stappen zetten in het bereiken van de KRW-doelstellingen (Europese normen voor waterkwaliteit), de beschikbaarheid van voldoende en schoon water. Dat we energie- en klimaatneutraal worden en een positieve bijdrage leveren aan integrale oplossingen voor landbouw en natuur.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Water is een rode draad in mijn leven. Het is een passie! Ik ben ooit begonnen met een stage bij het waterschap De Vechtlanden in Overijssel, gevolgd door een afstudeerproject bij hetzelfde bedrijf. Na een paar omzwervingen ben ik terecht gekomen bij Waterbedrijf Groningen waar ik, in diverse functies, nu al weer 15 jaar werk. Daar zorgen we voor schoon drinkwater en samen met onder andere de waterschappen, werken we aan het duurzaam veilig stellen van de waterbelangen in de regio. Denk daarbij ook aan het leveren van water voor de industrie, het leveren van warmte uit water en het zorgen voor voldoende en schoon grond- plus oppervlaktewater.
Mijn huidige functie is Beleidsadviseur. In deze functie houd ik mij bezig met het opstellen van strategische plannen, programma- en omgevingsmanagement.
Daarnaast ga ik regelmatig naar Mozambique om daar een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de drinkwatervoorziening.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Drents Overijselse Delta?

Ik ben opgegroeid in Overijssel en woon op dit moment in Drenthe. Ik hou van het landelijke kleinschalige karakter van beide provincies, van de volksaard en van het vele natuurschoon. Ik besef ook hoe kwetsbaar dit alles is. Waterveiligheid, voldoende en schoon water zie als een onmisbare basis om onze leefomgeving in stand te houden en voor de toekomst veilig te stellen.