Marthijn van de Wetering

Marthijn van de Wetering

Waarom wil je statenlid worden?

Ik ben sinds 10 jaar werkzaam binnen de lokale overheid, vooral gemeenten. Tot nu toe deed ik dat als ambtenaar. Vanuit mijn positie als manager en controller ben ik nauw betrokken bij het politiek bestuurlijke deel van de gemeenten waarvoor ik werk. Ik heb veel bewondering voor al die mensen die vanuit hun passie heel veel tijd steken in het verbeteren van hun leefomgeving. Dat wil ik zelf ook graag doen. Ik ben de afgelopen jaren gaan zien welke belangrijke rol de provincie ook daarin heeft. De standpunten van de ChristenUnie liggen mij daarbij na aan het hart. Om die reden wil ik mij graag kandidaat stellen als statenlid. Voor mij een nieuwe wereld, maar ik zet mij graag in voor de leefbaarheid in Overijssel, gebaseerd op Gods Woord.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Mijn motivatie om politiek actief te willen worden is dat ik heb gemerkt hoezeer de keuzes die worden gemaakt het leven van mensen rechtstreeks beïnvloeden. Of het nu gaat om de kansen die ze krijgen, hun inkomen of zorg, het doet er toe wat wij beslissen in de Tweede Kamer, gemeenteraad of provinciale staten.
Ik wil zelf graag bijdragen op het gebied van economie, mobiliteit en cultuur. Werkgelegenheid, het hebben van een baan en de mogelijkheid om je te ontwikkelen dragen volgens mij enorm bij aan de kwaliteit van leven. Ik wil graag meehelpen om dat voor zoveel mogelijk mensen te realiseren. Mobiliteit, zowel fysiek (wegen) en digitaal (internet) zijn daarbij een belangrijke voorwaarde. Bovendien is dat een voorwaarde voor mensen om met elkaar in verbinding te komen en blijven. Samen met elkaar maken wij de samenleving en zorgen wij voor elkaar. Cultuur tenslotte heeft mijn hart. Ik ben zelf fervent (amateur)muzikant. Ik geloof dat God mensen heeft geschapen als creatieve wezens. In mijn muziek kan ik God eren en mijzelf uitdrukken. Cultuur verbindt ook, het brengt mensen samen. Toch staat cultuur altijd onder druk. Ik wil mij er graag sterk voor maken dat een zo groot mogelijke groep mensen in staat zal zijn om cultureel actief te zijn of te worden.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

Heel lang is voor mij onduidelijk geweest wat nu precies de provincie als tweede overheidslaag inhield. Ik kende het van topografie van de basisschool en af en toe zag ik een onderhoudswagen met daarop het logo van de provincie rijden. Pas toen ik zelf ging werken in de lokale overheid leerde ik hoe het nu precies in elkaar steekt en welke belangrijke bijdrage de provinciale bestuurslaag levert aan onze samenleving. En toen ik dat ging zien ben ik steeds enthousiaster geworden over de provincie. Het gaat hier echt om grote thema’s. Economie, cultuur, mobiliteit, duurzaamheid. En de keuzes die op provinciaal niveau worden gemaakt raken het leven van een hele grote groep mensen. Het valt mij op hoeveel mensen zich daarvan niet bewust zijn. Jammer vind ik dat.

Een voorbeeld dat mij daarin persoonlijk raakt is de ontwikkeling van de ‘oost-west’ verbinding in het noorden van Overijssel. De ontwikkeling van de N34 en N377 vormen vanuit plaatsen als Hardenberg en Dedemsvaart de belangrijkste ontsluiting richting Zwolle. Beiden zijn niet optimaal, zo merkte ik dagelijks toen we nog in Dedemsvaart woonden. Veel vertraging, (fatale) ongelukken en overlast voor bv. de inwoners van Balkbrug en Nieuwleusen. Toch zijn deze wegen van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de economie in die plaatsen, zeker als grote werkgevers zoals Wehkamp verhuizen naar Zwolle. Gelukkig investeert de provincie daar nu in.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Wat ik bijzonder vind aan Overijssel is dat het ondanks dat het in geografisch opzicht best een lang uitgestrekt gebied is er toch een bepaalde eenheid is. Van Ossenzijl in het noordwesten naar Buurse in het zuidoosten van de provincie is het volgens de ANWB-routeplanner 131 kilometer en 1,5 uur rijden!
Toen wij in 2004 van Kampen verhuisden naar Dedemsvaart, dus laten we zeggen van West-Overijssel naar Oost-Overijssel viel mij op hoeveel overeenkomsten er waren in taal, cultuur en gewoonten. We voelden ons daarom ook direct thuis. En toen we vorig jaar weer ‘terug’ verhuisden naar Zwolle viel mij datzelfde op. Die eenheid vind ik prachtig. Overijssel staat ergens voor! Het zullen onze Nedersaksische roots zijn. Ik denk dat we dat nog meer mogen uitstralen, die eenheid. Dat verbindt ons.

Daarnaast geniet ik ook van de prachtige natuur in onze provincie. Het hoogtepunt is daarbij voor mij de naamgever van onze provincie, de IJssel. Ik ben aan de IJssel geboren en getogen. De IJssel staat voor mij ook voor verbinding en beweging. De motor van zowel de natuur als de economie. Kijk alleen maar naar de (meeste) Hanzesteden in onze provincie. Soms letterlijk overvloedig als het water tot de dijken staat, maar soms, zoals afgelopen zomer, ook schraal met alle zorgen van dien. Wandelen langs de IJssel, maar ook de ‘Overijsselse etappes’ van het Pieterpad, het doet me telkens weer beseffen dat we leven in een heel mooi stukje van de schepping!