Arie Paul van den Beukel

Arie Paul van den Beukel

Waarom wil je statenlid worden?

Door mijn werk heb ik ervaring met de (auto)industrie in het buitenland en het ontwerpen van producten en systemen (o.a. voor verkeer en mobiliteit). Ik vind het belangrijk dat besluiten tot stand komen met goede afwegingen tussen maatschappelijke én individuele belangen, technische en financiële middelen, en ook recht doet aan de belangen van toekomstige generaties. We moeten nú keuzes maken zodat ook nieuwe generaties op deze aarde kunnen leven. Al besef ik dat die keuzes niet gemakkelijk zijn, met mijn talenten en ervaring wil ik daar aan bijdragen in Overijssel.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Politiek doe je nooit alleen. De komende vier jaar wens ik daarom dat we door een constructieve samenwerking een duurzaam systeem voor (openbaar) vervoer invoeren en de verkeersveiligheid verhogen. Tevens wil ik me inzetten voor energiebesparing in het transport, o.a. door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Overijssel biedt een prettige leef- en werkklimaat. Om een goede balans te houden is het aantrekken van extra bedrijvigheid belangrijk. Met de strategische ligging van onze provincie tussen Randstad en Duitsland wil ik graag bijdragen aan meer grensoverschrijdende samenwerking.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

Onlangs sprak ik tijdens een overleg met raadsleden over mobiliteit. Het werd duidelijk dat een elektrische fiets 30x minder energie verbruikt dan een conventionele auto. Met een voorbeeld uit de praktijk kon ik uitleggen dat het bevorderen van de fiets voor woon-werk verkeer heel belangrijk is. Veel fietsers voelen zich echter ook vaker onveilig op het fietspad. Daarom is er nagedacht over een programma op provinciaal niveau die verkeersveilig gedrag voor alle verkeersdeelnemers en alle leeftijden bevordert.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Ik reis graag. Mooie herinneringen heb ik aan een fietsvakantie vanuit Twente naar de Wierribben. Wat een rijke variatie van landschappen en steden! Wat mij betreft is er veel om van te genieten in onze mooie provincie.