Bart Visser

Bart Visser

Waarom wil je statenlid worden?

Ik vind het belangrijk om je als christen in te zetten voor je medemens. Die bijdrage voor de maatschappij kun je op veel manieren leveren. Vanwege mijn interesse voor politiek en overheid, en mede ook door mijn studieachtergrond, was het voor mij een logische keuze om mijn bijdrage te leveren in de provinciale politiek.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Een van de belangrijkste thema’s waar we met z’n allen aan moeten blijven werken, is het thema duurzaamheid in de volle breedte. Duurzaamheid gaat over ons handelen dat effect heeft op de aarde, het is de uitdaging om dit effect gering te houden zodat komende generaties ook gebruik kunnen maken van deze zelfde aarde. Ook de provincie heeft hier een belangrijke rol in te vervullen, door keuzes te maken in het belang van een duurzamere toekomst. Concreet hoop ik dat we de komende periode stappen kunnen gaan zetten richting een duurzamere manier van vervoer, meer duurzame energie, kringlooplandbouw en klimaatadaptatie (het aanpassen en voorbereiden op de effecten die klimaatverandering met zich mee brengt).

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

Een thema waar ik veel mee bezig ben is burgerparticipatie. Tijdens mijn afstudeerscriptie heb ik bij de Provincie Overijssel onderzoek gedaan naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Participatie betekent meedoen, in feite gaat burgerparticipatie over het meedoen van inwoners bij overheidstaken. Het is een onderwerp wat mij aanspreekt, omdat ik het belangrijk vind dat de overheid dicht bij de burgers staat en dat inwoners ook betrokken zijn bij het werk wat de overheid doet. Niet langer is het de overheid die alles bedenkt, maar inwoners mogen meepraten over zaken in zijn of haar omgeving. Dit is een spannende ontwikkeling, die in de praktijk nogal eens lastig blijkt te zijn, maar waar we in de komende periode nog meer mee te maken zullen krijgen.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Wat ik mooi vind aan Overijssel is het diverse landschap waarin we mogen wonen. Het waterrijke landschap in de kop van Overijssel is weer heel anders dan de heuvelachtige omgeving in Twente, dat maakt Overijssel tot een bijzonder mooie provincie.
Een voorliefde heb ik voor het Vechtdal, waarin de rivier de Vecht langs essen, stuifduinen, prachtige bossen slingert. Waar de rivier het landschap in het verleden heeft gevormd, maar nu nog steeds een belangrijke rol vervuld. Een streek waar je vanuit de dorpen en steden langs het water kunt beleven op vele manieren. Het is dan prachtig om te zien dat er in het zomerseizoen zoveel mensen hier naartoe komen om te genieten van dit unieke gebied.