Margreeth Krommendijk - Grit

Margreeth Krommendijk - Grit

Waarom wil je statenlid worden?

Ik zou graag statenlid willen worden omdat ik het belangrijk vind dat de provincie op een goede manier bestuurd wordt. Vanuit mijn christen zijn handel ik. God heeft de wereld goed gemaakt en Hij wil ons inzetten om een samenleving te zijn waarin ieder leven telt, juist ook dat van de kwetsbare. Het christen zijn bepaalt al mijn keuzes. Keuzes die ik maak als mens, vrouw van, moeder, docent of in welke rol dan ook.
Politiek heeft mijn interesse, maar ik ben er ook van overtuigd dat je niet alleen maar iets moet zeggen maar ook iets moet doen. Als ik wil dat de provincie haar werk goed doet, zou ik daar ook aan mee kunnen helpen in plaats van alleen maar commentaar geven. De beslissingen die genomen moeten worden gaan over gemeentegrenzen heen. Provinciale thema’s zijn vaak onderwerpen van de lange adem. Je ziet niet direct resultaat van je werk. Ik heb het geduld om jaren te werken aan resultaat.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Wat ik wil bereiken in de komende vier jaar? Dan we als ChristenUniefractie het verschil kunnen maken. Ik wil dat we blijven opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. Ik wil dat we als ChristenUnie constructief en realistisch onze verantwoordelijkheid nemen, belangen zorgvuldig en eerlijk zullen afwegen en blijven werken aan een duurzame toekomst ook voor onze (klein)kinderen.
Verder denk ik dat de provincie nog steeds een rol kan spelen bij de jeugdzorg. Het is nu geen taak meer van de provincie, maar bij het gezond houden van de financiën van de gemeenten speelt de provincie natuurlijk wel een rol.
Aangezien ik nog maar een paar maanden me in de provincie heb verdiept, weet ik nog niet zo goed met welke onderwerpen ik aan de slag wil. Mijn werk en ervaringen zorgen ervoor dat ik me gemakkelijk verdiep in verschillende onderwerpen. Graag wil ik dan ook de fractie aanvullen!
Gebieden waar mijn belangstelling met name naar uit gaan zijn: sociale kwaliteit, inrichting leefomgeving, cultuur.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

Tot voor kort wist ik niet echt veel van de provincie. Ja, natuurlijk, je woont in een provincie en daar ben je blij mee en trots op, maar dat is het dan wel. Tot ik me ging verdiepen in wat de provincie allemaal voor mij doet. De provincie zorgt voor toerisme, wegen, woningen, maar ook in zaken die te groot zijn voor een gemeente. Juist ook op het gebied van duurzaamheid is de provincie de overheid die de kaders concreter uit kan zetten dan de landelijke overheid. Juist omdat rond duurzaamheid gemeenten het niet alleen kunnen doen, is het belangrijk dat de provincie daarin kan handelen.
Een provinciaal thema waar ik in mijn dagelijks leven zeker de invloed van de provincie merk is het openbaar vervoer. Ik woon in Nijverdal en ik werk in Zwolle. Nu de spoorlijn Zwolle-Enschede geëlektrificeerd is, rijden er vaker en sneller treinen naar Zwolle waardoor de trein een volwaardig alternatief is voor de auto.
In een blog heb ik over het thema waardig ouder worden geschreven, maar ik weet niet in hoeverre dat een provinciaal thema is.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Wat ik bijzonder vind aan Overijssel is dat er nuchtere mensen wonen met vaak nog oog voor elkaar. Noaberschap is een belangrijk onderdeel van het leven. Naar elkaar omzien gebeurt zonder veel poeha, dat doe je gewoon.
Wat een bijzondere streek voor mij is: de Sallandse Heuvelrug, maar ook de Regge.. Een prachtig gebied. Ik woon er nu al tien jaar, maar nog steeds heb ik het gevoel dat ik elke dag op vakantie ben. Rust en ruimte zijn nog volop aanwezig. Hellendoorn is de gelukkigste gemeente om te wonen, wat wil je nog meer!