Annika van de Belt - Steenbeek

Annika van de Belt - Steenbeek

Waarom wil je statenlid worden?

Ongeveer 5 jaar geleden kwam ik in aanraking met PerspectieF,ChristenUnie-jongeren en werd ik lid. Al snel nam ik deel aan verschillende werkgroepen en later ook aan het landelijk bestuur. Als bestuurslid was ik verantwoordelijk voor de portefeuille ‘lokale afdelingen’. Ik was continu bezig met jongeren betrekken en motiveren voor lokale en provinciale politiek. Als ik terug kijk naar die periode was hetgeen mij vooral motiveerde dat je met elkaar kon denken over en werken aan een rechtvaardige samenleving. Dat heb ik altijd met veel passie en enthousiasme gedaan. In deze tijd ben ik mij verbonden gaan voelen met de partij en haar gedachtegoed. Toen mijn werkzaamheden bij PerspectieF afgerond waren ben ik verder gaan kijken naar mogelijkheden binnen de ChristenUnie. Die vond ik bij de Provinciale Staten. Enerzijds zie ik het als een mooie uitdaging om positieve aandacht te genereren voor de provinciale politiek onder jongeren. Anderzijds wil ik graag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving waarin wij met elkaar zorgen voor een omgeving waar mens en natuur tot bloei kunnen komen.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestemdig maken/houden van Overijssel. Daarbij gaat het over grote vraagstukken als energietransitie, leefbaarheid, en economie. Belangrijk onderdeel van toekomstbestendigheid is ook het betrekken van jongeren. Het werk van de provincie moet niet alleen een bijdrage leveren aan een provincie waar jongeren nu en in de toekomst goed kunnen wonen, werken en leven, maar het zou mooi zijn als jongeren daar zelf ook een actieve bijdrage aan leveren. Als jongere kandidaat wil ik mij daarvoor inzetten.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

In mijn tijd als bestuurslid Lokaal bij PerspectieF heb ik veel gesprekken gehad met jongeren over de nut en noodzaak van de provincie. In veel van die gesprekken hoorde ik dat de provincie iets was wat ver van mensen af stond. Er was weinig kennis van haar werkzaamheden. Nu moet ik eerlijk bekennen dat de provincie voor mij ook lange tijd op afstand heeft gestaan, totdat ik begon te ontdekken dat je het werk van de provincie juist ook tegenkomt in het alledaagse. De provincie gaat immers over de weg waar ik elke dag over rij naar werk en waarbij ik veilig zonder al te veel file op bestemming hoop aan te komen. Maar ook over het natuurgebied waar ik van geniet tijdens het hardlopen. De provincie gaat ook over de spoorverbinding die ik gebruikte om bij mijn vrienden op bezoek te kunnen. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Daarmee kwam de provincie eigenlijk heel dichtbij te staan.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Ik woon in het centrum van Zwolle. Het centrum is voor mij een plek waar ik mij enerzijds verwonder over haar rijke historie en anderzijds het bruisende ervan beleef. Toch ben ik binnen vijf minuten fietsen ook bij de IJssel waar ik juist kan genieten van de rust en de mooie natuur. De omgeving van Zwolle is een omgeving waar veel diversiteit te vinden is. Deze diversiteit is niet alleen typisch voor Zwolle, maar voor grote delen van de provincie. Dat maakt Overijssel voor mij bijzonder.