Arie de Niet

Arie de Niet

Waarom wil je statenlid worden?
Ik wil graag bijdragen aan goed bestuur van Overijssel. Dat betekent dat ik kritisch zal volgen wat het college van Gedeputeerde Staten doet, maar ook proberen de keuzes die worden gemaakt bij te stellen. Geld kan maar één keer worden uitgegeven en de prioriteit moet dan wel liggen bij thema’s waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn: energie en klimaat, leefbaarheid, openbaar vervoer, duurzame werkgelegenheid. Daar moet een provinciaal bestuur het verschil maken voor de inwoners.
De provincie is vrij onzichtbaar. Daarom vind ik het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties actief worden opgezocht bij besluiten die hen raken.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Ik wil zorgen dat de provincie meer regie neemt in de energietransitie. Door afspraken maken met gemeentes over duurzame woningbouw en regionale energievisies. Door bedrijven actief te prikkelen tot het nemen van duurzame maatregelen. De wet biedt daarvoor de mogelijkheden en de provincie heeft ook financiële middelen om de energietransitie aan te jagen. De tijd van pilots is voorbij. Het is tijd om iets te gaan doen.
Bereikbaarheid is een ander belangrijk thema voor mij. De provincie maakt keuzes over grote investeringen en voert ook een belangrijke lobby naar Den Haag. Dat moet niet alleen over asfalt gaan (verbreding A1), maar ook over duurzame mobiliteit: openbaar vervoer, fiets en transport over water. Speciaal op spoorgebied valt er wel wat te verbeteren. Er zijn verschillende plaatsen in Overijssel (bijvoorbeeld Bathmen) die een station waard zijn, maar waar de trein voorbijraast. Laat die trein daar dan even stoppen.
Tenslotte wil ik mij inzetten voor het versterken van de economie. De provincie moet zorgen dat de regio’s binnen de provincie (Twente, Zwolle-Kampen, Stedendriehoek) elkaar niet beconcurreren maar een eigen profiel hebben. Daarbij gaat het om werkgelegenheid in de breedte, dus niet alleen werk voor hoogopgeleiden, maar ook voor mensen met een vakopleiding.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een provinciaal thema?

In de periode 2014 tot 2018 zat ik voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Deventer. In een fractie met twee zetels had ik veel onderwerpen. Maar ik heb mij altijd extra ingezet voor duurzaamheid. Dat ligt dicht bij mij, omdat ik geloof dat wij deze aarde hebben gekregen, maar ook weer moeten doorgeven aan volgende generaties. Dat kan alleen als we de overgang maken naar een circulaire economie.

Daarvoor heb ik mij zowel in de raad als daarbuiten ingezet. Bijvoorbeeld via de stichting Zon Deventer, die met hulp van subsidie van de Provincie Overijssel veel particulieren heeft geholpen om zonnepanelen te plaatsen. Die liggen dus ook op mijn eigen dak. Inmiddels kan dat prima zonder subsidie, maar in het aanjagen van zonnepanelen heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld. Die rol van aanjager en regisseur kan de Provincie Overijssel nog veel sterker vervullen. Juist omdat besluiten over het stimuleren van economie, handhaving van milieuwetgeving, verdeling van woningbouw op provinciaal niveau worden genomen.

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Ik woon aan de rand van Deventer en dat heeft als voordeel dat je zo in het buitengebied bent. Ik loop regelmatig hard en ren dan graag de stad uit om te genieten van Salland: boerderijen, natuur en landhuizen in een afwisselend landschap dat het verdiend beschermd te worden. En daar hoop ik in de provincie een bijdrage aan te kunnen leveren!