Trots op Overijssel!

Trots op Overijssel!

“De ChristenUnie vindt duurzame energie en hergebruik van grondstoffen noodzakelijk is”

De ChristenUnie is trots op Overijssel! Wij zijn trots op de prachtige natuur in onze provincie en op de tienduizenden vrijwilligers die iedere dag voor anderen klaarstaan. Trots op onze scholen, die jongeren klaarstomen voor hun toekomst, en op de duizenden ondernemers die ervoor zorgen dat vele mensen aan het werk kunnen zijn. Toch liggen er nog allerlei uitdagingen. Teveel mensen doen niet mee in de samenleving, door beperkingen, ouderdom, of te weinig opleiding. Als ChristenUnie vinden we dat zulke drempels moeten worden weggenomen. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving.

Ook op het gebied van natuur en milieu ligt een flinke uitdaging. De mens is de aarde namelijk aan het uitputten. Onderwijl verandert het klimaat en verdwijnen allerlei planten, insecten en andere dieren. Deze ontwikkelingen moeten we een halt toeroepen, nu het nog kan. Alleen dan kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook een goed leven op aarde hebben. Daarom moeten we toe naar een kringloopeconomie, waarin we materialen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken. Ook moeten we zo snel mogelijk overstappen op schone energie. Niet alleen omdat brandstoffen als olie en steenkool opraken, maar ook omdat ze het milieu vervuilen.

We kunnen in Overijssel dit soort problemen samen aanpakken, daarvan zijn we als ChristenUnie overtuigd. Veel is mogelijk wanneer het provinciebestuur goed samenwerkt met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties. Samen staan we sterk, zolang we samen opdraaien voor de kosten én samen de vruchten plukken van alle verbeteringen.

Terug naar wat wij vinden, klik hier