Samen, in vrijheid en veiligheid

Samen, in vrijheid en veiligheid

“De ChristenUnie vindt dat iedereen met elkaar,  in vrijheid en veiligheid moet kunnen leven”

In onze samenleving zijn de verschillen de afgelopen jaren groter en groter geworden. Tenminste, zo lijkt het vaak. Niet alleen kunnen we soms felle meningsverschillen hebben, ook zie je steeds meer mensen afhaken. De één omdat haar ouders haar studie niet kunnen betalen, de ander omdat hij niet kan wennen aan de alsmaar groeiende digitalisering. Gevolg is dat mensen zich steeds vaker niet gehoord of gezien voelen. Voor deze mensen wil de ChristenUnie er zijn. Wij willen een partij zijn voor iedereen, maar vooral opkomen voor mensen die zichzelf niet goed weten te redden.

Daarom maken we ons sterk voor kwetsbare groepen en personen in de samenleving. Dat doen we omdat de Bijbel voor ons het uitgangspunt is. In de Bijbel staat Gods liefde voor mensen en voor deze wereld centraal. Deze liefde willen wij doorgeven aan anderen - dat is onze missie. Deze missie betekent voor ons het volgende:

  1. Iedereen moet een zinvol leven kunnen leiden, in vrijheid en veiligheid, omringd door andere mensen. Daarvoor is een overheid nodig die mensen niet van alles oplegt, maar ruimte laat voor eigen initiatieven. Een bescheiden overheid, noemen wij dat.
  2. Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil en om zijn overtuiging te delen met anderen. De overheid moet deze vrijheid beschermen en respecteren.
  3. Het leven is een geschenk van God. Daarom verdient iedere vorm van leven bescherming. Als mensen moeten we zorgvuldig met de schepping omgaan.

Terug naar wat wij vinden, klik hier