Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Eenzaamheid in de provincie

samenwoensdag 15 november 2017 09:45 De impact van digitale technologie is een belangrijk economisch thema voor Overijssel. Het biedt economisch grote kansen en is dan ook een uitdaging om mee aan de slag te zijn en te gaan. Universiteiten en hogescholen zijn goede proeftuinen om deze nieuwe ontwikkelingen handen en voeten te geven. Vanuit haar economisch beleid voor de regionale economie is er aanleiding om deze ontwikkeling te stimuleren. Maar er is ook een andere kant. Bij de begroting 2018 heb ik daar aandacht voor gevraagd. De digitale technologie dringt steeds dieper in onze leefwereld en heeft sociale gevolgen voor leefbaarheid en de sociale omgeving. Het is van belang om daar als samenleving volop oog voor de te hebben. Met name het thema eenzaamheid komt dan naar voren. Terwijl we ‘altijd verbonden zijn’ lijkt eenzaamheid (sociaal, emotioneel en existentieel) het sociale en leefbaarheidsvraagstuk van de 21e eeuw te worden. In Overijssel gaan we de komende tijd het gesprek aan over een nieuwe manier van samenleven op basis van het rapport van het Trendbureau over de “Grotere Tegenstellingen” en wat we daarmee doen. lees verder

De regenboogvlag

hijsen regenboog vlag1woensdag 11 oktober 2017 14:32 Vanochtend was ik namens de fractie van de ChristenUnie aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag bij het Provinciehuis. 11 oktober is het Coming Out Day. De regenboogvlag is het symbool om de diversiteit en gelijkwaardigheid van mensen met een verschillende geaardheid te benadrukken. Het kost geen moeite forse verschillen te benoemen, maar allereerst willen het principiële signaal geven, dat we naar een samenleving streven, waarin vrijheid en veiligheid is voor iedereen. Dat is de basis voor een goede politieke dialoog. lees verder

Overijssel: investeer in een sterke circulaire economie!

vuilnisdinsdag 29 augustus 2017 07:10 Voor het zomerreces namen Provinciale Staten van Overijssel een motie van de ChristenUnie aan om een prijs voor de meest circulaire ondernemer in Overijssel in te stellen. De ChristenUnie vindt dat er nog een wereld te winnen is om te komen tot een circulaire economie, waar het hergebruik van grondstoffen normaal is. In Nederland moet het in 2050 zover zijn. Ondernemingen die koploper en boegbeeld van die ontwikkeling zijn, zijn uitstekende ambassadeurs om die omslag naar een circulaire economie te stimuleren. Dat beogen wij met de prijs voor de meest circulaire ondernemer. lees verder

Nieuw politiek jaar

Jan Westert.jpgzaterdag 19 augustus 2017 07:02 We staan aan het begin van een nieuw politiek jaar voor de Provinciale Staten. Het lijkt een dynamisch jaar te worden. Op dit moment onderhandelt de ChristenUnie mee over deelname aan een nieuw kabinet. Vanuit de provincie volgen we dat met buitengewone belangstelling, omdat we in Overijssel samenwerken in een coalitie met dezelfde partijen. Begin volgend jaar zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraad. Voor de verschillende fracties en afdelingen van de ChristenUnie is dat een enerverende periode. We hopen dat we in Overijssel straks in maart een mooi resultaat boeken. Vanuit de provinciale fractie van de ChristenUnie dragen we graag ons steentje er aan bij. lees verder

Grensoverschrijdende strategie met Niedersachsen

Niedersachsen_mapswoensdag 12 juli 2017 17:25 Onlangs mocht ik met een aantal Statenleden uit Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel in Groningen deelnemen aan een grensoverschrijdende meeting met Niedersachsen. Voor Overijssel voor het eerst. Onze provincie had zich tot dan vooral gericht op Nordrhein-Westfalen. Daartoe hebben we in Düsseldorf zelfs een Overijsselse vertegenwoordiger in het consulaat aan het werk om de verbinding te versterken. lees verder