Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Overijssel: investeer in een sterke circulaire economie!

vuilnisdinsdag 29 augustus 2017 07:10 Voor het zomerreces namen Provinciale Staten van Overijssel een motie van de ChristenUnie aan om een prijs voor de meest circulaire ondernemer in Overijssel in te stellen. De ChristenUnie vindt dat er nog een wereld te winnen is om te komen tot een circulaire economie, waar het hergebruik van grondstoffen normaal is. In Nederland moet het in 2050 zover zijn. Ondernemingen die koploper en boegbeeld van die ontwikkeling zijn, zijn uitstekende ambassadeurs om die omslag naar een circulaire economie te stimuleren. Dat beogen wij met de prijs voor de meest circulaire ondernemer. lees verder

Nieuw politiek jaar

Jan Westert.jpgzaterdag 19 augustus 2017 07:02 We staan aan het begin van een nieuw politiek jaar voor de Provinciale Staten. Het lijkt een dynamisch jaar te worden. Op dit moment onderhandelt de ChristenUnie mee over deelname aan een nieuw kabinet. Vanuit de provincie volgen we dat met buitengewone belangstelling, omdat we in Overijssel samenwerken in een coalitie met dezelfde partijen. Begin volgend jaar zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraad. Voor de verschillende fracties en afdelingen van de ChristenUnie is dat een enerverende periode. We hopen dat we in Overijssel straks in maart een mooi resultaat boeken. Vanuit de provinciale fractie van de ChristenUnie dragen we graag ons steentje er aan bij. lees verder

Grensoverschrijdende strategie met Niedersachsen

Niedersachsen_mapswoensdag 12 juli 2017 17:25 Onlangs mocht ik met een aantal Statenleden uit Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel in Groningen deelnemen aan een grensoverschrijdende meeting met Niedersachsen. Voor Overijssel voor het eerst. Onze provincie had zich tot dan vooral gericht op Nordrhein-Westfalen. Daartoe hebben we in Düsseldorf zelfs een Overijsselse vertegenwoordiger in het consulaat aan het werk om de verbinding te versterken. lees verder

Politiek vanuit gemeenschap

kerk_windesheim2woensdag 31 mei 2017 13:01 Op 27 mei mocht ik in de mooie kerk van Windesheim de Moderne Devotie Award namens de ChristenUnie Overijssel uitreiken. Waarom hechten we daar als ChristenUnie Overijssel waarde aan? Als partij willen de christelijke geloofstraditie in ons politieke werk laten doorklinken voor de samenleving. Ons programma heeft als motto ‘Naast mensen staan’! lees verder

Op zondag gesloten

ZondagWSMedia1vrijdag 17 maart 2017 12:49 Hoewel een collectieve rustdag ons aanspreekt heeft de ChristenUnie zich niet ingestemd met het amendement van de SGP om de Luchthaven Twente zondags gesloten te houden. Wij menen dat het niet helpt om telkens opnieuw de zondagsrust op die manier af te willen dwingen. Die lijn lichten we graag toe. lees verder