Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Luisteren en verbinden als politieke kernkwaliteiten

mensenwoensdag 18 juli 2018 17:08 ‘Het is vreemd dat waarden die in onze samenleving wel worden gewaardeerd in de politiek in slecht aanzien staan. Samenwerking bijvoorbeeld, in plaats van competitie. Aardigheid in plaats van elkaar afbreken, nieuwsgierigheid in plaats van vooringenomenheid, openheid in plaats van cynisme’. (Halsema, 2016)

Door Jan Westert, fractievoorzitter lees verder

Van partij naar beweging

Topbanner mensen op markt 944x390vrijdag 06 juli 2018 09:39 Natuurlijk ben ik verkozen als lid van Provinciale Staten. Stemmen waren er genoeg, maar als volksvertegenwoordiger wil je in contact komen met je kiezers en met de leden van je partij meer in het bijzonder. Ik vind dat een kunst apart. Het statenwerk kost tijd, veel tijd. Maar meer van die tijd zou moeten gaan naar de relatie met je kiezer, de mensen in de samenleving. lees verder

Wie alsmaar op de wind let komt aan zaaien niet toe, wie naar de wolken blijft kijken, kan de oogst nooit binnenhalen.

Jan Westertwoensdag 20 juni 2018 13:24 Dit is de laatste Perspectief-nota van deze periode. Een periode met een grote omslag in de conjunctuur, komend vanuit een recessie naar een hoogconjunctuur met kans op oververhitting. Van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. Met gemeenten die financieel krap bij kas zaten vanwege te ruime grondposities voor woningen en bedrijven.
Er is veel en goed werk verricht door het college, maar er blijven forse opgaven in de omslag naar verduurzaming in de economie, de landbouw, vervoer en infra, energie. Tegen die opgaven hoeven we niet op te zien. Overijssel is financieel buitengewoon gezond! lees verder

Treurnis in Overijssel

motie van wantrouwenvrijdag 25 mei 2018 10:35 Jan Westert
Niet gedeputeerde Traag, maar de PVV had een motie van treurnis aan de broek moeten krijgen in de vergadering van Provinciale Staten. Te elfder ure kwam er een motie van wantrouwen op tafel tegen gedeputeerde Traag. Treurige treurnis zo beschouw ik dat tafereel. Een motie van wantrouwen past als uiterste middel maar zo langzamerhand lijkt het te horen bij het ritueel van de PVV. Dit was al weer de vierde motie van die strekking in deze statenperiode. Als je tegenwoordig geen motie van afkeuring van de PVV aan je broek hebt gehad, moet je je als gedeputeerde de vraag stellen wat er met jou aan de hand is. lees verder

JE ZELF GEVEN.

bordje eerste kamerwoensdag 31 januari 2018 08:45 Er zijn situaties waar je wel zou willen helpen, maar de middelen ontbreken. Niet zozeer financieel dan wel dat het onmogelijk lijkt iets te doen. Het gaat dan om het geval waarin het lichaam van je naaste niet meer functioneert en dat dit op den duur leidt tot vroegtijdig sterven. Zelfs medici staan dan met lege handen.
Toch zijn er menselijkerwijs gesproken mogelijkheden, waar we vaak snel en onbewust aan voorbij gaan. Zolang het niet in onze directe omgeving voorkomt, sta je er meestal niet bij stil. Vooral omdat het om hulp gaat die je meestal niet bewust kunt overdragen. Wanneer nu blijkt dat dit om orgaandonatie gaat, zal het duidelijk zijn om welk type hulp het gaat lees verder