Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Grensoverschrijdende strategie met Niedersachsen

Niedersachsen_mapswoensdag 12 juli 2017 17:25 Onlangs mocht ik met een aantal Statenleden uit Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel in Groningen deelnemen aan een grensoverschrijdende meeting met Niedersachsen. Voor Overijssel voor het eerst. Onze provincie had zich tot dan vooral gericht op Nordrhein-Westfalen. Daartoe hebben we in Düsseldorf zelfs een Overijsselse vertegenwoordiger in het consulaat aan het werk om de verbinding te versterken. lees verder

Politiek vanuit gemeenschap

kerk_windesheim2woensdag 31 mei 2017 13:01 Op 27 mei mocht ik in de mooie kerk van Windesheim de Moderne Devotie Award namens de ChristenUnie Overijssel uitreiken. Waarom hechten we daar als ChristenUnie Overijssel waarde aan? Als partij willen de christelijke geloofstraditie in ons politieke werk laten doorklinken voor de samenleving. Ons programma heeft als motto ‘Naast mensen staan’! lees verder

Op zondag gesloten

ZondagWSMedia1vrijdag 17 maart 2017 12:49 Hoewel een collectieve rustdag ons aanspreekt heeft de ChristenUnie zich niet ingestemd met het amendement van de SGP om de Luchthaven Twente zondags gesloten te houden. Wij menen dat het niet helpt om telkens opnieuw de zondagsrust op die manier af te willen dwingen. Die lijn lichten we graag toe. lees verder

De rondweg die maar niet rond wil

Weerselovrijdag 13 januari 2017 08:43 Ik kan het mij al niet meer heugen dat het principebesluit om te komen tot de rondweg Weerselo door de gemeente Dinkelland is genomen. Inmiddels loop ik toch al zes jaar mee in de provinciale politiek. Het is dus al lang geleden dat de bestuurlijke afspraak tussen de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel is gemaakt. In het kader van Investeren met gemeenten zou de provincie meebetalen aan de rondweg Weerselo. Dat staat zwart op wit. De ChristenUnie Overijssel staat voor die afspraak. lees verder

Weg met wegwerpsamenleving

recycling, afvaldonderdag 29 december 2016 10:00 In 2030 moet Overijssel het afval zijn afgeschaft in Overijssel. In een breed gesteunde motie van de ChristenUnie in Overijssel is deze ambitie uitgesproken en heeft Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen om daarmee aan de slag te gaan. Onze samenleving heeft zich ontwikkeld tot een wegwerpsamenleving. We gooien heel veel materiaal gewoon weg. Het kan anders en het moet anders vindt de ChristenUnie in Overijssel. Denkt u maar even aan het straatbeeld van 2015. Bij elke winkel kreeg je wel je boodschappen in een plastic tas. Dat beeld is in een jaar compleet veranderd. Bij de winkel vragen ze mij tegenwoordig zelfs of ik er überhaupt een zakje wil. Mijn kaasboer gaf mij een handig duurzaam ‘frommeltasje’. Ik heb het in de auto liggen, stop het in mijn jaszak. Ik kijk tegenwoordig vreemd op als iemand bij de kassa een plastic tas koopt. lees verder