Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Leefbaar platteland, sterke streken

landelijk gebiedwoensdag 21 november 2018 11:02 Vorige week maakt ik een interessant gesprek mee over de kracht van het platteland. De leefbaarheid van het platteland en het toekomstperspectief van het platteland vraagt aandacht van de provincie. Aan de randen van de provincies slaat de krimp toe en vergrijzen streken. Dat speelt ook in plaatsen, waar wonen en werk niet dicht bij elkaar liggen. In het ruimtelijke beleid van Overijssel is alles gefocust op de netwerksteden in Deventer, Zwolle en de drie Twentse steden. De bereikbaarheid en mobiliteit wordt daar op afgestemd, want de economische kracht concerteert zich in die steden. lees verder

Vertrouwen vanuit ‘gezonde naïviteit’

westert-jan-0010webvrijdag 09 november 2018 12:19 Deze week was het weer raak! Gedeputeerde Van Hijum zou de Provinciale Staten niet goed en niet tijdig hebben geïnformeerd over de ‘petten van Braaksma’ bij de behandeling van het investeringsvoorstel over Lithium Werks. Braaksma verschillende functies. Hij is lid van de Twente Board en lid van de Raad van Commissarissen van de Overijsselse Investeringsmaatschappij Oost NL. En hij is ook commissaris bij een bedrijf waar ook Lithium Werks deel van uit maakt. Bij Oost NL is een stevige gedragscode over belangenverstrengeling van kracht. Eem commissaris doet niet mee, als de schijn van belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Die gedragscode is netjes toegepast. De functies van Braaksma zijn openbaar en dus toetsbaar. Er zijn geen feiten waargenomen, waaruit blijkt dat er iets mis is. lees verder

Moderne Devotie Award

Moderne Devotiedinsdag 02 oktober 2018 09:47 Jan Westert

Sinds een aantal jaren reikt de ChristenUnie Overijssel de Moderne Devotie Award uit aan iemand of een groep mensen, die zich inzet om het gedachtengoed van de Moderne Devotie levend te houden. De moderne devotie onder leiding van Geert Grote en Thomas a Kempis ontstond in de Middeleeuwen in Deventer en Zwolle. De beweging wilde de kerk, die losgezongen was van het volk van binnen uit terugbrengen bij het volk. Zij zagen ook de nood in de samenleving en droegen op allerlei manieren bij aan de ontwikkeling van de samenleving. Nog steeds is het gedachtengoed van de moderne devotie waardevol. Als ChristenUnie-politicus herken ik veel van dat gedachtengoed in wat mij drijft om bezig te zijn in de politiek. lees verder

Luisteren en verbinden als politieke kernkwaliteiten

mensenwoensdag 18 juli 2018 17:08 ‘Het is vreemd dat waarden die in onze samenleving wel worden gewaardeerd in de politiek in slecht aanzien staan. Samenwerking bijvoorbeeld, in plaats van competitie. Aardigheid in plaats van elkaar afbreken, nieuwsgierigheid in plaats van vooringenomenheid, openheid in plaats van cynisme’. (Halsema, 2016)

Door Jan Westert, fractievoorzitter lees verder

Van partij naar beweging

Topbanner mensen op markt 944x390vrijdag 06 juli 2018 09:39 Natuurlijk ben ik verkozen als lid van Provinciale Staten. Stemmen waren er genoeg, maar als volksvertegenwoordiger wil je in contact komen met je kiezers en met de leden van je partij meer in het bijzonder. Ik vind dat een kunst apart. Het statenwerk kost tijd, veel tijd. Maar meer van die tijd zou moeten gaan naar de relatie met je kiezer, de mensen in de samenleving. lees verder