Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

RSS icon linking to RSS overview

Wie alsmaar op de wind let komt aan zaaien niet toe, wie naar de wolken blijft kijken, kan de oogst nooit binnenhalen.

Jan Westertwoensdag 20 juni 2018 13:24 Dit is de laatste Perspectief-nota van deze periode. Een periode met een grote omslag in de conjunctuur, komend vanuit een recessie naar een hoogconjunctuur met kans op oververhitting. Van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. Met gemeenten die financieel krap bij kas zaten vanwege te ruime grondposities voor woningen en bedrijven.
Er is veel en goed werk verricht door het college, maar er blijven forse opgaven in de omslag naar verduurzaming in de economie, de landbouw, vervoer en infra, energie. Tegen die opgaven hoeven we niet op te zien. Overijssel is financieel buitengewoon gezond! lees verder

Treurnis in Overijssel

motie van wantrouwenvrijdag 25 mei 2018 10:35 Jan Westert
Niet gedeputeerde Traag, maar de PVV had een motie van treurnis aan de broek moeten krijgen in de vergadering van Provinciale Staten. Te elfder ure kwam er een motie van wantrouwen op tafel tegen gedeputeerde Traag. Treurige treurnis zo beschouw ik dat tafereel. Een motie van wantrouwen past als uiterste middel maar zo langzamerhand lijkt het te horen bij het ritueel van de PVV. Dit was al weer de vierde motie van die strekking in deze statenperiode. Als je tegenwoordig geen motie van afkeuring van de PVV aan je broek hebt gehad, moet je je als gedeputeerde de vraag stellen wat er met jou aan de hand is. lees verder

JE ZELF GEVEN.

bordje eerste kamerwoensdag 31 januari 2018 08:45 Er zijn situaties waar je wel zou willen helpen, maar de middelen ontbreken. Niet zozeer financieel dan wel dat het onmogelijk lijkt iets te doen. Het gaat dan om het geval waarin het lichaam van je naaste niet meer functioneert en dat dit op den duur leidt tot vroegtijdig sterven. Zelfs medici staan dan met lege handen.
Toch zijn er menselijkerwijs gesproken mogelijkheden, waar we vaak snel en onbewust aan voorbij gaan. Zolang het niet in onze directe omgeving voorkomt, sta je er meestal niet bij stil. Vooral omdat het om hulp gaat die je meestal niet bewust kunt overdragen. Wanneer nu blijkt dat dit om orgaandonatie gaat, zal het duidelijk zijn om welk type hulp het gaat lees verder

Eenzaamheid in de provincie

samenwoensdag 15 november 2017 09:45 De impact van digitale technologie is een belangrijk economisch thema voor Overijssel. Het biedt economisch grote kansen en is dan ook een uitdaging om mee aan de slag te zijn en te gaan. Universiteiten en hogescholen zijn goede proeftuinen om deze nieuwe ontwikkelingen handen en voeten te geven. Vanuit haar economisch beleid voor de regionale economie is er aanleiding om deze ontwikkeling te stimuleren. Maar er is ook een andere kant. Bij de begroting 2018 heb ik daar aandacht voor gevraagd. De digitale technologie dringt steeds dieper in onze leefwereld en heeft sociale gevolgen voor leefbaarheid en de sociale omgeving. Het is van belang om daar als samenleving volop oog voor de te hebben. Met name het thema eenzaamheid komt dan naar voren. Terwijl we ‘altijd verbonden zijn’ lijkt eenzaamheid (sociaal, emotioneel en existentieel) het sociale en leefbaarheidsvraagstuk van de 21e eeuw te worden. In Overijssel gaan we de komende tijd het gesprek aan over een nieuwe manier van samenleven op basis van het rapport van het Trendbureau over de “Grotere Tegenstellingen” en wat we daarmee doen. lees verder

De regenboogvlag

hijsen regenboog vlag1woensdag 11 oktober 2017 14:32 Vanochtend was ik namens de fractie van de ChristenUnie aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag bij het Provinciehuis. 11 oktober is het Coming Out Day. De regenboogvlag is het symbool om de diversiteit en gelijkwaardigheid van mensen met een verschillende geaardheid te benadrukken. Het kost geen moeite forse verschillen te benoemen, maar allereerst willen het principiële signaal geven, dat we naar een samenleving streven, waarin vrijheid en veiligheid is voor iedereen. Dat is de basis voor een goede politieke dialoog. lees verder