Weblog fractie

Weblog Fractie Provinciale Staten Overijssel

Les LithiumWerks

Jan_kader.pngmaandag 04 maart 2019 08:11 Vanaf het eerste moment stond de investering in LithiumWerks voor de ChristenUnie niet ter discussie. Een hoogwaardig ontwikkelcentrum voor een batterijencentrum ten behoeve van de opslag van energie is buitengewoon belangrijk en interessant voor de Twentse regio en Universiteit. De 2,5 miljoen, die vanuit het Innovatiefonds aan LithiumWerks geleend moesten worden, droeg bij aan een innovatieve ontwikkeling in batterijen. Ze is goed voor een hoogwaardige ontwikkeling van de Technologiebase Twente en zorgt voor werkgelegenheid. De vraag aan Provinciale Staten was de vraag of een afwijking van het investeringsreglement van het Innovatiefonds voor deze investering mogelijk moest worden gemaakt. Die vraag hebben we volmondig met ‘ja’ beantwoord. lees verder

Krachtige kernen als smart cities

smartCity.jpgvrijdag 25 januari 2019 07:06 Veel steden ontwikkelen smart city concepten op te gebied van mobiliteit, zorg, technologie en burgers. In Overijssel is Enschede een voorbeeld. De stad wordt daarbij ondersteund door een lector van Saxion. Het plaatje heb ik onlangs laten zien als introductie op een debatavond van de Overijsselse Krachtige Kernen. Het smart city concept moet je niet voorbehouden aan de stad en stedelijke ontwikkelingen. Als je wilt investeren in het landelijk gebied, aan de leefbaarheid in kleine kernen zou het goed zijn om juist samen met een Vereniging van Krachtige Kernen in Overijssel dat concept door te vertalen naar de slimme streken en krachtige kernen van onze provincie. Maak daar nu eens een regiodeal van. lees verder

Leefbaar platteland, sterke streken

landelijk gebiedwoensdag 21 november 2018 11:02 Vorige week maakt ik een interessant gesprek mee over de kracht van het platteland. De leefbaarheid van het platteland en het toekomstperspectief van het platteland vraagt aandacht van de provincie. Aan de randen van de provincies slaat de krimp toe en vergrijzen streken. Dat speelt ook in plaatsen, waar wonen en werk niet dicht bij elkaar liggen. In het ruimtelijke beleid van Overijssel is alles gefocust op de netwerksteden in Deventer, Zwolle en de drie Twentse steden. De bereikbaarheid en mobiliteit wordt daar op afgestemd, want de economische kracht concerteert zich in die steden. lees verder

Vertrouwen vanuit ‘gezonde naïviteit’

westert-jan-0010webvrijdag 09 november 2018 12:19 Deze week was het weer raak! Gedeputeerde Van Hijum zou de Provinciale Staten niet goed en niet tijdig hebben geïnformeerd over de ‘petten van Braaksma’ bij de behandeling van het investeringsvoorstel over Lithium Werks. Braaksma verschillende functies. Hij is lid van de Twente Board en lid van de Raad van Commissarissen van de Overijsselse Investeringsmaatschappij Oost NL. En hij is ook commissaris bij een bedrijf waar ook Lithium Werks deel van uit maakt. Bij Oost NL is een stevige gedragscode over belangenverstrengeling van kracht. Eem commissaris doet niet mee, als de schijn van belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Die gedragscode is netjes toegepast. De functies van Braaksma zijn openbaar en dus toetsbaar. Er zijn geen feiten waargenomen, waaruit blijkt dat er iets mis is. lees verder

Moderne Devotie Award

Moderne Devotiedinsdag 02 oktober 2018 09:47 Jan Westert

Sinds een aantal jaren reikt de ChristenUnie Overijssel de Moderne Devotie Award uit aan iemand of een groep mensen, die zich inzet om het gedachtengoed van de Moderne Devotie levend te houden. De moderne devotie onder leiding van Geert Grote en Thomas a Kempis ontstond in de Middeleeuwen in Deventer en Zwolle. De beweging wilde de kerk, die losgezongen was van het volk van binnen uit terugbrengen bij het volk. Zij zagen ook de nood in de samenleving en droegen op allerlei manieren bij aan de ontwikkeling van de samenleving. Nog steeds is het gedachtengoed van de moderne devotie waardevol. Als ChristenUnie-politicus herken ik veel van dat gedachtengoed in wat mij drijft om bezig te zijn in de politiek. lees verder