ChristenUnie positief, maar ook kritisch over het Centrum voor Jeugd en Gezin

vrijdag 20 november 2009 22:33

De belofte van het CJG is om de preventieve kracht van gezinnen te versterken, voorkomen dat kinderen onnodig in het circuit van de zwaardere hulp komen, eerdere en betere hulp aan jongeren en hun opvoeders en voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken, dubbel werk doen of gaten laten vallen.

Wij hebben ons bij het bepalen van ons standpunt afgevraagd of de invulling die in Deventer deze beloftes gaat waarmaken. En, voldoet de opzet aan de eisen van het rijk?

We zijn blij dat we hier in Deventer een netwerk hebben waarin een goede basis ligt voor  samenwerking .  Echter dat moet nog beter. De Verwijsindex  wordt nog niet gebruikt, de huisartsen doen nog onvoldoende mee en de doorzettingsmacht van de wethouder is niet verankerd in het convenant. Maar het is nog geen 2011!

Zal het college er in slagen een beter en positief opvoedingsklimaat  te realiseren in Deventer? Veel zal afhangen van de eerste mediacampagnes om het CJG stevig en met een positief imago in de markt te zetten. De keuze die hierbij gemaakt is om ook in de Vijfhoek te gaan werken vinden we heel goed.

Kortom:

ChristenUnie is blij met Centrum voor Jeugd en Gezin in Deventer en zal instemmen met het voorstel, maar we zullen het college kritisch blijven volgen bij het handen en voeten geven ervan.

« Terug

Archief > 2009 > november