Kampen krijgt Centrum Jeugd en Gezin

maandag 23 november 2009 12:16

Met het vaststellen van de notitie ‘Brug tussen vraag en actie’ kan wethouder Wieten een start maken met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Kampen. Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de jeugd in Kampen. Er is al een vangnet aanwezig voor jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. Deze samenwerking tussen de betrokken partijen krijgt een steviger basis binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een plek worden, waar de hulp rond een kind wordt afgestemd: Eén gezin, één plan! Om te voorkomen dat het toch weer een complex geheel wordt, vindt de ChristenUnie dat de toegang (frontoffice) door de vijf basispartners in de jeugdzorg moet worden uitgevoerd. Alle andere organisaties vormen de backoffice en worden ingeschakeld als ze een rol kunnen spelen bij het oplossen van het probleem. Zo kunnen ook identiteitsgebonden organisaties een plek krijgen in het centrum.

Nieuw is dat jongeren, ouders, andere opvoeders en ondersteuners straks ook bij het centrum terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week via een website en de telefoon of overdag gewoon even binnenlopen. Het is daarom logisch dat volgend jaar wordt gestart in het medisch centrum aan de Wederiklaan. Dat is een plek waar veel ouders met hun kinderen komen. In 2010 moet het centrum in Kampen uitgroeien tot een volwaardige voorziening. In IJsselmuiden is een plek gereserveerd in het Kulturhus. De ChristenUnie vindt dat deze plek moet worden ingevuld. Hoe precies? Daarvoor gebruiken we graag de ervaringen uit Kampen. Juist in IJsselmuiden wonen veel jonge gezinnen. Zij moeten ook makkelijk gebruik kunnen maken van deze voorziening.

« Terug

Reacties op 'Kampen krijgt Centrum Jeugd en Gezin'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november