Hellendoorn en provincie Overijssel zetten Essent-gelden in

woensdag 18 november 2009 13:42

Hellendoorn en provincie Overijssel zetten Essent-gelden in

Het Reggedal de Koemaste, tussen het dorp Hellendoorn en de Regge, gaat in 2010 flink op de schop. Door het verplaatsen van sportvelden en bestaande wegen ontstaat er meer ruimte voor waterberging in het beekdalgebied van de Regge, natuur en recreatie. Bij de werkzaamheden gaat het onder andere om het 'draaien' en verhogen van twee voetbalvelden van sportpark de Voordam en de aanleg van recreatieve wandel-, ruiter- en fietspaden die aansluiten op het landelijke en provinciale netwerk. Daarnaast worden, ter hoogte van de OLA-fabriek, Reggemeanders open gegraven voor de ontwikkeling van natuur, visplaatsen en aanlegplaatsen voor kano's.
Dat staat in een overeenkomst die B en W van de gemeente Hellendoorn en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vandaag hebben bekrachtigd. De kosten van het project, in totaal 3  miljoen euro, betalen de provincie en de gemeente uit de verkoop van hun Essent-aandelen. Binnenkort worden de plannen voorgelegd aan de Provinciale Staten.

foto

Het overleg over de woningbouwafspraken voor de periode 2010 – 2015 heeft nog niet geleid tot overeenstemming en zal daarom de komende maand een vervolg krijgen.

Commissaris van de Koningin Geert Jansen: “De provincie Overijssel maakt met alle gemeenten in de provincie dergelijke afspraken. Wij hanteren de Overijsselse Methode. Dat wil zeggen dat wij samen met gemeenten projecten selecteren die bijdragen aan het een goed woon-, werk- en leefklimaat.”
Burgemeester Van Overbeeke: “De investeringen worden gezamenlijk gedaan en daardoor kunnen we zaken beter en versneld uitvoeren. Met de resultaten kunnen onze inwoners hun voordeel doen. Het gaat om de leefbaarheid in onze mooie gemeente en in de provincie.”

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert in de komende twee jaar extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. De Overijsselse gemeenten hebben hun Essent-aandelen verkocht, met een gezamenlijke waarde van 150 miljoen euro. De provincie en de gemeenten maken nu afspraken over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Het gaat dan om projecten die provincie en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop direct in de grond moet kunnen.

« Terug

Reacties op 'Hellendoorn en provincie Overijssel zetten Essent-gelden in'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > november